Sporný návrh zákona na Slovensku. Znamenal by útok na transgender lidi

Domácí

Sporný návrh zákona na Slovensku. Znamenal by útok na transgender lidi
Ilustrační fotografie transgender a LGBTQ+ vlajky. Foto: Vladimir Vladimirov (ilustrační foto: iStock)

Brno - Národní rada na Slovensku předložila návrh zákona, který by v případě schválení útočil na lidská práva transgender lidí. Podle organizace Amnesty International samotné hlasování ohledně tohoto návrhu bylo tragickou ukázkou transfobie a ignorance, která v Národní radě Slovenské republiky panuje.

Jde o návrh zákona, který by po lidech žádajících o úřední změnu pohlaví, vyžadoval, aby podstoupili genetický test, který prokáže, že v minulosti došlo k chybné identifikaci pohlaví. ,,Zákon zachovává možnost administrativní změny rodného čísla u nesprávně určeného pohlaví. Podmínkou ale zůstává lékařský posudek a podstoupení genetického testu. V případě žádosti o změnu rodného čísla z jakéhokoliv jiného důvodu změny pohlaví, není stát povinen změnu zajistit a zapsat,‘‘ uvedli v důvodové zprávě navrhovatelé zákona, jimiž jsou poslanci z hnutí Sme rodina. Dále také dodali, že tento požadavek je pouze snahou o sladění zákona o rodném čísle a že změna rodného čísla nemění pohlaví osoby.

Proti těmto argumentům se organizace Amnesty International ostře vymezuje. ,,Popírají moderní vědecké poznatky, evropskou legislativu a realitu. To, co navrhovatelé tvrdí, není pravda. Tento návrh zákona zákeřně útočí na transgender, nebinární a intersex lidi, které se část politického prostředí snaží dlouhodobě démonizovat,'' uvedli na svém webu.

Biologické pohlaví člověka je kromě pohlavních chromozomů určeno další řadou faktorů. ,,Návrh zákona je založený na nedostatečných základech genetického testu. Ten by podle pohlavních chromozomů měl určit biologické pohlaví dané osoby, které má být stěžejní pro potvrzení nebo změnu pohlaví úředního,'' řekl Antonín Zhořec z české pobočky Amnesty International. Návrh ale neřeší biologické pohlaví. ,,To je určeno i jinými faktory, například reprodukčními orgány nebo hormony. Ne každý člověk navíc spadá do nejběžnějších chromozomálních skupin, které má genetický test zkoumat,‘‘ dodal Zhořec.

Podle vědeckých odhadů se přibližně 1,7 procent lidí světové populace rodí s netypickými pohlavními variacemi chromozomů, tedy právě jako intersex lidé.

Pokud by návrh zákona prošel, mělo by to zásadní dopad na životy trans lidí na Slovensku. ,,Vidím v tom dvě roviny. Jedna je symbolická a můžeme ji pozorovat už teď. Pro většinu lidí v parlamentu jsme jako trans lidé nepřítelem, politickou kampaní a zdrojem popularity. Využívají každou příležitost k útoku proti nám,'' sdělila Nela, která pochází ze Slovenska a nepřeje si z důvodů citlivosti informací uvádět své příjmení. Druhá rovina je podle ní praktická. ,,Znamená to nucený coming out při každé situaci, kdy je potřeba předložit občanku nebo pas. Dále větší šanci diskriminace v zaměstnání, ale například i ohrožení života a zdraví při cestování do zemí, které trans lidi kriminalizují,‘‘ dodala Nela.

Paradoxem je, že nedlouho před navržením tohoto zákona zrušilo slovenské Ministerstvo zdravotnictví povinnost kastrací trans osob při úřední změně pohlaví. ,,To byl výrazný krok k dodržování jejich lidských práv. Bohužel by se tímto nově navrhovaným zákonem vrátili do doby před zákazem kastrací, protože by pro ně úřední změna pohlaví přestala být možná úplně,‘‘ řekl Zhořec.

V návrhu zákona se pracuje s termínem skutečná biologická identita. ,,Je to problematický termín. Namísto toho by bylo vhodné se zabývat identitou genderovou. Každý člověk má právo na sebeurčení a na život v souladu s tím, kým je. Pro osoby, jejichž gender neodpovídá jejich biologickému pohlaví, může být zákaz úřední změny zraňující a způsobit mnoho obtíží ve formálních situacích,‘‘ kometoval Zhořec.

Další články o stisk online