Lékaři bez hranic: Udržujeme projekty v chodu a zasahujeme proti šíření viru

Homepage

Lékaři bez hranic: Udržujeme projekty v chodu a zasahujeme proti šíření viru
Vedoucí komunikace Lékařů bez hranic Tomáš Bendl Foto: Archiv Tomáše Bendla

Zapojí se Lékaři bez hranic do iniciativy COVAX?

Ne, není to něco, k čemu by se Lékaři bez hranic mohli připojit. Následné očkování mají navíc téměř vždy na starost vlády jednotlivých států. COVAX je program na podporu dostupnosti vakcín, léků a diagnostických nástrojů proti covid-19. Vede ho Koalice pro inovativní epidemickou připravenost, GAVI a Světová zdravotnická organizace a hlavním distribučním partnerem je UNICEF.

Podílejí se Lékaři bez hranic na vakcinaci mimo iniciativu COVAX?

Naše týmy v terénu se věnují primárně péči o nakažené pacienty. Pomáháme přetíženému zdravotnickému personálu nebo prevenci šíření infekce. V nejvíce opomíjených čí nejhůře postižených komunitách máme jako krizová zdravotnická organizace největší přidanou hodnotu.

Jak pandemie změnila práci v terénu?

Lékaři bez hranic pracují momentálně zhruba na pět seti projektech ve více než sedmdesáti zemích. Pandemie zkomplikovala cestování a nejsložitějším se pro nás stává přesouvání mezinárodních týmů. Obzvláště během první vlny nákazy naši lidé zasahovali také v místech, se kterými do té doby neměli z operačního hlediska žádné zkušenosti. Jedná se o Itálii, Španělsko, USA, Belgii, Švýcarsko nebo i doma, v Česku. Zároveň jsme udržovali již existující projekty v chodu.

Jaké výzvě Lékaři bez hranic čelili od doby pandemie?

Pokračovat s již rozjetými programy a zasahovat v zemích postižených pandemií. Masové šíření nového koronaviru totiž neznamená, že ostatní problémy zmizely. Války v Sýrii nebo Jemenu neskončily, HIV pozitivní pacienti v Jihoafrické republice stále potřebují přístup k antiretrovirální léčbě, obyvatelé žijící u frontové linie na Ukrajině nadále vyžadují přístup k primární zdravotní péči. Naší největší výzvou je snaha zachovat kvalitu poskytované pomoci v krizových oblastech a zároveň adekvátně reagovat na covid-19 v Evropě a potažmo v severní Americe.

Měla pandemie dopad na financování Lékařů bez hranic?

Na naše financování neměla pandemie žádný dopad. Přijímáme dary pouze od soukromých dárců, kterých je v Česku asi sedmdesát tisíc a ve světě přes šest a půl milionu. Abychom si zachovali neutralitu, nezávislost a nestrannost, nepřijímáme peníze od států ani od mezinárodních institucí. Na tom se nic nezměnilo.

Jak vypadá aktuální situace v Indii?

Momentálně zasahujeme ve státech Maháráštra, Bihár, Manípur, Džhárkhand, Ándhrapradéš, Čhattísgarh a Telangána. Stejně tak působíme ve svazovém teritoriu Džammú a Kašmír a ve městě Dillí. Naše týmy se na místech věnují boji s covidem-19, poskytování psychologické péče nejen obětem pandemie, léčbě pacientů s HIV či tuberkulózou, zajišťování primární zdravotní péče lidem žijícím v odlehlých oblastech nebo pomoci obětem sexuálního násilí.

Jak velkou hrozbou je covidová situace v Indii?

Musíme si uvědomit, že vakcíny proti covidu-19 jsou teď v Indii velmi nedostatkové zboží, což může znamenat i pro nás opravdový problém. Dokud nebudou mít k očkování přístup lidé v chudších státech, mohou v nenaočkovaných zemích vznikat nové mutace viru, které nakonec přemohou i nyní dostupné vakcíny.

Další články o stisk online