Masarykův onkologický ústav se zařadil ke špičce evropských onkologických pracovišť

Domácí

Masarykův onkologický ústav se zařadil ke špičce evropských onkologických pracovišť
Masarykův onkologický ústav se zařadil mezi 31 nejprestižnějších onkologických pracovišť v Evropě. Foto: Masarykův onkologický ústav

Brno - Masarykův onkologický ústav se nově zařadil mezi jednatřicet nejprestižnějších onkologických pracovišť v Evropě. V oblasti střední a východní Evropy se v tomto žebříčku kromě Brna umístila už jen Budapešť.

Masarykův onkologický ústav (MOÚ) na Žlutém kopci v Brně se v únoru tohoto roku ocitl na žebříčku jednatřiceti nejprestižnějších onkologických pracovišť v Evropě. Ředitel MOÚ Marek Svoboda uvedl, že brněnské specializované pracoviště patří k tomu nejlepšímu, co Evropa v oblasti onkologie má. Oficiální certifikaci si zástupci MOÚ převezmou 16. června v Paříži.

MOÚ nově získal statut Komplexního onkologického centra Organizace evropských onkologických ústavů (OECI Comprehensive Cancer Centre). „OECI akreditace je zaměřena výhradně na onkologii a představuje cestu, jak překonat rozdíly v organizaci onkologické péče a v přístupu k diagnostice a léčbě v různých částech Evropy,“ vysvětlila vedoucí Oddělení kvality a akreditací MOÚ Tereza Malá. Naplnění všech 332 standardů potřebných pro zisk akreditace je podle ní zárukou toho, že je v daném centru poskytována onkologická péče v požadované kvalitě.

Aby brněnský ústav nejvyšší stupeň této akreditace získal, musel naplnit řadu požadavků mezinárodní akreditační komise. Tato doporučení se týkala nejen samotné péče o pacienty, ale také třeba zřízení Pacientské rady či posílení psycho-onkologické péče. Právě psychologickou péči posílili prostřednictvím mobilní aplikace eHealth. „Pro každou diagnózu jsme také vytvořili takzvané trasy pacienta (anglicky Patient Pathways, pozn. redakce), které představují standard postupu pacienta od prvního příchodu do MOÚ, až po dokončení procesu diagnostiky a zahájení léčby,“ upřesnil Svoboda. Tyto trasy popisují také doporučené čekací doby mezi jednotlivými fázemi léčby. Mezi výtkami vůči centru byla také velká administrativní zátěž lékařů a s ní spojený nedostatek asistentů.

V březnu tohoto roku MOÚ obhájil i svou pozici centra evropské sítě pro léčbu vzácných nádorů u dospělých a jako první v České republice získal oprávnění pro sběr a ukládání vzorků nádorů pro výzkum rakoviny do banky biologického materiálu (BBM). Jedná se o vůbec nejstarší biobanku na území České republiky (založena v roce 2000), která uchovává vzorky nádorů v párách tekutého dusíku a spolupracuje i s dalšími osmi českými pracovišti.

V současné době banka uchovává asi 190 tisíc vzorků, které pro výzkumné účely darovali onkologičtí pacienti. „To rozšiřuje naše možnosti preklinického a klinického výzkumu, včetně výzkumu vzácných nádorů, a přispívá k novým inovacím v onkologické diagnostice a léčbě,“ řekl vedoucí BBM Roman Hrstka. Doplnil, že tímto způsobem jsou získávána data pro onkologický výzkum v ČR i v zahraničí, včetně klinických studií. Brněnská biobanka ročně ukládá více než osm tisíc vzorků a tento trend podle Hrstky stále narůstá.

Právě spolupráce na výzkumu je podle ředitele Svobody stěžejní. „Výzkum není pouze věda, která stojí mimo pacienta. Výzkum znamená nové poznatky a ty znamenají inovace a inovace znamenají zlepšení péče,“ vysvětlil. Kvalitu poskytované péče hlídá také projekt Kvalita Očima Pacientů. Brněnský ústav se do projektu zapojil už dvanáctkrát. Podle vedoucího projektu Tomáše Raitera MOÚ obhájilo kategorii nejvyšší kvality A+. Doplnil také, že standardem není padesáti procentní spokojenost, jak si řada zdravotnických pracovišť myslí, ale teprve hranice osmdesáti procent.

Další články o onkologie