Ministerstvo školství sníží počet státem hrazených vyučovacích hodin

Domácí

Ministerstvo školství sníží počet státem hrazených vyučovacích hodin
Základní školu Sirotkova změna silně zasáhne, peníze na vyučování ze státního rozpočtu totiž využívala v maximální možné míře. Foto: Jan Hladík
GALERIE collections

Brno - Vláda rozhodla o snížení maximálního počtu vyučovacích hodin hrazených ze státního rozpočtu na základní a středních školách a konzervatořích o pět procent. Podle propočtů Ministerstva školství se změny přímo dotknou necelé třetiny základních a desetiny středních škol. Změny začnou platit od začátku příštího školního roku, stát očekává úsporu zhruba 800 milionů ze státního rozpočtu.

„Je nutné ustálit poměr počtu žáků na jednoho učitele tak, aby byla v rovnováze efektivita výuky a její nákladovost, a to při dobrém finančním ohodnocení učitelů,“ uvedl ministr školství Mikuláš Bek. Hodnota PHmax, která představuje maximální týdenní počet hodin vyučování financovaný ze státního rozpočtu, se o pět procent sníží průměrně, u základních škol půjde o snížení o nula až osm procent podle typu a velikosti školy.

Podle Beka přijaté opatření nebude mít žádný vliv na rozsah přímé pedagogické činnosti, která zůstane zachována ve stávajícím rozsahu, a bude udržena kvalita vzdělávání. Cílem změny je především zpomalit nárůst počtu učitelských míst.

Počet učitelů se za deset let zvýšil o více než polovinu, nárůst počtu žáků byl pomalejší.
Počet učitelů se za deset let zvýšil o více než polovinu, nárůst počtu žáků byl pomalejší. Foto: Jan Hladík

„Podle aktuálních informací zásadní snížení kvality vzdělávání nehrozí,“ sdělil mluvčí iniciativy Studenti pro školství Alexander Burgermeister. Změny ve financování regionálního školství byly v listopadu minulého roku předmětem protestu, který uspořádala právě tato iniciativa, zúčastnilo se tehdy přes dva tisíce studentů, učitelů i nepedagogických pracovníků.

Tehdy bylo navrhované snížení maximálního počtu hodin závislé na počtu žáků ve školách, PHmax se měl také snížit významněji, místo současných pěti procent o šest u základních škol a až patnáct procent u středních škol. Pro řadu škol byly navrhované změny nepřijatelné. „I když jsme si vědomi složité finanční situace, jsme přesvědčeni, že současná plánovaná úsporná opatření mohou výrazně ovlivnit kvalitu českého školství,“ zhodnotil tehdejší podobu opatření ředitel Asociace ředitelů základních škol Luboš Zajíc. Současná podoba regulace je podle ministerstva výsledkem kompromisu vycházejícího z mnoha jednání především se školskými asociacemi.

Ne každý je ale se současnou podobou návrhu spokojený. Jednou ze škol, která bude snížením PHmaxu nejvíce zasažena, je Základní škola Sirotkova v brněnských Žabovřeskách. Podle jejího ředitele Daniela Jedličky změna narušuje plány ředitelů do budoucna a nejvíce se dotýká aktivních ředitelů a těch škol, které PHmax využívaly na maximum. „Budu muset propustit dva učitele, kteří mají smlouvu na dobu neurčitou, a částečně zrušit dělenou výuku. Dohromady jde o padesát dva vyučovacích hodin, takže každá třída přijde o jednu až dvě hodiny,“ popisuje Jedlička.

Podle mluvčí Ministerstva školství Terezy Fojtové se úbytek v řádu dvou až tří úvazků, jak je tomu v případě Základní školy Sirotkova, dotkne celkově pouze sedmi základních škol, sedmdesát procent škol by pak mělo být zcela bez úbytku učitelů, dvacet pět procent jen v rozsahu do půl úvazku. V případě středních škol mají mít změny nulový dopad na devadesát procent škol.

Na regulaci PHmax bude navazovat připravovaná novela školského zákona, která by měla umožnit cílené navýšení PHmaxu pro školy, které pracují v náročnějších podmínkách, například s větším počtem žáků ze znevýhodněného prostředí nebo cizinců. „Tímto krokem chceme snižovat přetrvávající nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání,” dodal ministr Bek.

Další články o stisk online