Soud vyhověl stížnosti chlapce se zdravotním postižením. Škola mu neuhradila pedagogickou asistenci

Domácí

Soud vyhověl stížnosti chlapce se zdravotním postižením. Škola mu neuhradila pedagogickou asistenci
Ústavní soud vyhověl stížnosti chlapce se zdravotním postižením a jeho matky.

Brno - Podle Ústavního soudu porušili obecné soudy právo stěžovatele na soudní ochranu a na účast na soudním řízení. Jejich rozsudky tak Ústavní soud zrušil. Žalobou, která zdůrazňovala právo na bezplatné vzdělávání, se bude znovu zabývat okresní soud v Kolíně.

Původní žaloba chlapce a jeho matky směřovala na základní školu v Týnci nad Labem. Škola podle nich nezajistila chlapci se zdravotním postižením bezplatné základní vzdělávaní, na které má ze zákona právo. Požadovala hrazení nákladů na potřebné úpravy včetně pedagogického asistenta zákonnými zástupci žáka.

Podle soudce zpravodaje Jiřího Zemánka nezjišťovali obecné soudy dostatečně, jak škola postupovala. Soudy se tak budou případem znovu zabývat a dokazovat, v jaké finanční situaci škola byla a jaké měla možnosti."Rozhodnutí soudu nemusí být nevyhnutelně opačné, musí však být korigováno i těmito zjištěními. Škola nemá absolutní povinnost zajistit žákovi všechny prostředky na asistenci, pokud na to nemá finance. Má však udělat všechno proto, aby peníze získala z jiných zdrojů," sdělil Zemánek.

Podle slov matky vyžadoval její syn pomoc téměř ve všech školních činnostech, aby porozuměl výkladu učitele a mohl ve škole pracovat. Asistenci tak potřeboval po celý školní den, což mu škola nebyla schopna poskytnout. "Jsem ráda za svého syna i jiné děti. Právo na bezplatné vzdělání by mělo být automatické," uvedla matka chlapce s poruchou autistického spektra.

Podle advokáta stěžovatelů Maroše Matiaška rozhodnutí soudu potvrzuje důležitou zásadu mezinárodního práva, a to, že základní vzdělání by mělo být bezplatné i pro děti se zdravotním postižením." Toto rozhodnutí má potenciál pomoct statisícům dětí v našem vzdělávacím systému tak, aby byl systém skutečně inkluzivní," sdělil.

Na pedagogickou asistenci žáka musela rodina přispívat od druhé do čtvrté třídy základní školy. V žalobě požadovala písemnou omluvu a náhradu škody ve výši 165 880 českých korun a finanční zadostučinění ve výši 65 000 českých korun za újmu způsobenou jednáním školy. Okresní soud tuto žalobu zamítl, jelikož konstatoval, že škola chlapci zajistila podmínky pro vzdělávání v normální třídě. Rozsudek okresního soudu potvrdil i Krajský soud v Praze.

Podle Ústavního soudu porušili obecné soudy i právo žáka na účast na řízení, jelikož ho nevyslechli. "Stěžovateli soudy nevytvořily bezpečné prostředí, aby se mohl jako dítě s poruchou autistického spektra bezpečně vyjádřit k diskriminačnímu zacházení," řekl advokát stěžovatelů Maroš Matiaško.

Žalobou se bude znovu zabývat Okresní soud v Kolíně. Soudy mají provést dokazování, zda došlo k diskriminaci a postupovat v souladu s právem stěžovatele být v řízení slyšen.

Další články o stisk online