Orlickoústecký soud porušil Listinu základních práv a svobod, rozhodl Ústavní soud

Domácí

Orlickoústecký soud porušil Listinu základních práv a svobod, rozhodl Ústavní soud
Ústavní soud Foto: Jakub Dvořák

Brno - Okresní soud v Ústí nad Orlicí musí umožnit odsouzenému, který se skrývá před nástupem do vězení, nahlédnout do soudního spisu. Toto právo znemožňoval jeden ze soudců. Ústavní soud bezprecedentní situaci vyhodnotil jako porušení Listiny základních práv a svobod.

Soudci Ústavního soudu se usnesli, že okresní soud v Ústí nad Orlicí porušil Listinu základních práv a svobod, když odsouzenému R. B. nedovolil nahlédnout do soudního spisu. Vyhověl tak ústavní stížnosti Jiřího Matijaševiče, který odsouzeného právně zastupuje. Okresní soud tímto rozsudkem musí přestat se zákazem k nahlédnutí do spisu. Rozhodnutí Ústavního soudu je konečné a není možné se proti němu odvolat.

„Právo nahlížet do spisu, jakožto složka ústavně zaručeného práva na obhajobu, společně s ostatními zárukami spravedlivého procesu, nenáleží pouze obviněnému, ale také odsouzenému,” stojí v nálezu soudu. Toto právo může ze závažných důvodů omezit státní zástupce nebo policie, nikoliv však soudce, což se stalo v případě okresního soudu v Ústí nad Orlicí.

Tamní soudce Miroslav Trávníček nepovolil obhájci Matijaševiči jménem odsouzeného nahlédnout do spisu z několika důvodů. Uvedl, že právník nesdělil důvod přečtení dokumentu, dále že potřebuje plnou moc od R. B. Když ji Matijaševič donesl, soudce argumentoval, že pochybuje o její pravosti a žádal úřední ověření. Obhájce přinesl notářsky ověřené potvrzení, načež soudce označil situaci za „ryze absurdní” a v odpírání práva pokračoval.

R. B. byl totiž už v roce 2015 odsouzen za trestný čin zanedbání povinné výživy k trestu obecně prospěšných prací. „Tento trest nevykonal celý, a jeho zbývající část byla proto přeměněna na nepodmíněný trest odnětí svobody,” popisuje soudní rozhodnutí. Odsouzený ale nenastoupil do vězení a nejspíš uprchl do zahraničí nebo se skrývá před policií a úřady. Dokonce na něj byl vydán evropský zatykač.

Trávníček poukázal na zvláštnost situace, kdy si hledaný a trestně stíhaný člověk nechá notářsky ověřit podpis. Proto naznal, že nahlédnutí do spisu by tento stav mohlo jen prodloužit a obhájci to neumožnil. Soudci Ústavního soudu uvedli, že obavy soudce okresního soudu můžou být pochopitelné, ale neopravňují k omezení práva na obhajobu.

Ústavní soud se podobným případem zabýval poprvé.

Článek 40, odstavec 3 Listiny základních práv a svobod

Obviněný má právo, aby mu byl poskytnut čas a možnost k přípravě obhajoby a aby se mohl hájit sám nebo prostřednictvím obhájce. Jestliže si obhájce nezvolí, ačkoliv ho podle zákona mít musí, bude mu ustanoven soudem. Zákon stanoví, v kterých případech má obviněný právo na bezplatnou pomoc obhájce.

 

Ústavní soud

Ústavní soud je specializovaný soud se sídlem v Brně, jehož úkolem je ochrana ústavního zřízení České republiky, dodržování Ústavy nebo chránění práv fyzických a právnických osob daných Listinou, která je součástí ústavního pořádku ČR. Ústavní soud stojí mimo systém obecných soudů. V pravomocích soudců, kteří zpravidla rozhodují v tříčlenných senátech nebo v plénu, je například rušení zákonů nebo právních předpisů, pokud jsou v rozporu s Ústavou. Předsedou Ústavního soudu je Pavel Rychetský.

 

Další články o stisk online