Náš nový studijní obor je jediný svého druhu v Česku, říká garantka Jana Soukopová

Univerzita

Náš nový studijní obor je jediný svého druhu v Česku, říká garantka Jana Soukopová

Na Masarykově univerzitě vznikl nový magisterský studijní program Applied Health Economics, na jejímž vzniku se podílelo šest fakult. Výuka bude zahájena ve školním roce 2025/26 a přijímací řízení se otevře na podzim letošního roku. Vyučování bude probíhat v angličtině. „Žádný takový obor v Česku neexistuje,“ říká garantka programu Jana Soukupová.

Na Ekonomicko-správní fakultě bude nový interdisciplinární studijní program. Jaké disciplíny by tedy měl skloubit?

Program Applied Health Economics spojuje ekonomii s epidemiologií, veřejným zdravím, farmacií, zdravotnickým právem a dalšími obory. Studenti si budou navíc moci vybrat volitelné předměty z jakékoliv fakulty Masarykovy univerzity.

Jaký by měl být výstup tohoto nového oboru?

Výstupem bude odborník, který bude nejen rozumět zmíněným oborům, ale bude především umět analyzovat data a formulovat na jejich základě doporučení pro rozhodování. Kromě silných dovedností v oblasti analýzy dat, syntézy důkazů a ekonomického hodnocení budou mít absolventi znalosti z oblasti tvorby a hodnocení zdravotní politiky, financování zdravotnictví, zdravotnického práva a mezinárodních zdravotnických systémů. Půjde o experty se širokými možnostmi uplatnění v praxi.

Pro koho je obor určen?

Program je navazujícím studiem, které je určeno jak pro absolventy bakalářských programů, tak i pro absolventy magisterských programů, kteří si chtějí doplnit své znalosti a vzdělání. Je vyučován v angličtině, takže pro studium je potřeba ji dobře ovládat. Rozvrh bude přizpůsoben i těm, kteří budou během studia pracovat. Součástí studia bude šestitýdenní stáž v oboru.

V čem konkrétně by se měli absolventi zdokonalit?

Program bude rozvíjet jak analytické, tak komunikační a další dovednosti. Bude záležet na tom, jaký průchod studia si student zvolí. Může se zaměřovat na analýzu dat, tvorbu a hodnocení zdravotní politiky nebo hodnocení zdravotnických technologií. V rámci své diplomové práce, která bude mít formu závěrečného projektu, budou studenti řešit reálné problémy ve zdravotnictví a využívat znalosti a dovednosti, které během dvouletého studia získali.

Co vás vedlo k sestavení nového studijního oboru?

Takový program v Česku neexistuje, ale čím dál tím více poskytovatelů péče, inovátorů ve zdravotnictví i plátců (pojišťoven) vnímá potřebu expertízy na pomezí více oborů. V České republice máme sice k dispozici data o zdraví populace, ale jen mizivé množství odborníků, kteří by s nimi uměli pracovat. Jde nám také o vytvoření mezinárodně kompetitivní program – tak, aby do Česka jezdili lidé i z dalších zemí Evropy, kteří chtějí pomoci zlepšovat zdravotnictví pro všechny.

Zahajovat by se mělo bootcampem, na co se v jeho rámci mohou studenti těšit?

Několikadenní bootcamp bude zahrnovat jak teambuilding mezi studenty, tak seznámení se s vyučujícími a programem jako takovým. Studenti rovněž budou absolvovat semináře, které je provedou základy ekonomie, ekonomické angličtiny a základů veřejného zdravotnictví. Jeho cílem je zajistit jim už v prvním semestru co nejlepší start studia, byť budou mít odlišné předchozí vzdělání a zkušenosti.

Na výuce by se měli podílet přední pedagogové ze spolupracujících šesti fakult, můžete jmenovat některé z nich a zdůvodnit jejich výběr?

Každý ze zapojených vyučujících je odborníkem ve své oblasti, včetně expertů jako Andrea Pokorná, která se věnuje veřejnému zdravotnictví na Lékařské fakultě, Ladislav Dušek, který bude přednášet o zdravotnických datech, Martin Bobák, který se věnuje epidemiologii v Česku a Velké Británii. Dále pak také Filip Křepelka, přední expert na zdravotnické právo, či Jakub Hlávka, který je zdravotním ekonomem se zkušenostmi z USA a dalších zemí.

Další články o stisk online