Fotoreportáž: Za zvukov hudby a tanca sa začali Dni rómskej kultúry

Fotogalerie

Zpět na článek

Stužkovanie stromu Tolerancie je už tradičnou súčasťou zahájenia Dní rómskej kultúry. Na zelené, červené a biele stužky si mohli návštevníci napísať čokoľvek, od vlastných mien až po svoje sny. - Bianka Masaryková
Stužkovanie stromu Tolerancie je už tradičnou súčasťou zahájenia Dní rómskej kultúry. Na zelené, červené a biele stužky si mohli návštevníci napísať čokoľvek, od vlastných mien až po svoje sny.