Fotoreportáž: Za zvukov hudby a tanca sa začali Dni rómskej kultúry

Fotogalerie

Zpět na článek

Na oslavy sa prišlo pozrieť niekoľko desiatok návštevníkov. Na ich usporiadaní spolupracovalo niekoľko organizácií ako napríklad IQ Roma servis, rómske stredisko DROM, Múzeum rómskej kultúry, Spoločenstvo Romov na Morave (SRNM) a iné. - Bianka Masaryková
Na oslavy sa prišlo pozrieť niekoľko desiatok návštevníkov. Na ich usporiadaní spolupracovalo niekoľko organizácií ako napríklad IQ Roma servis, rómske stredisko DROM, Múzeum rómskej kultúry, Spoločenstvo Romov na Morave (SRNM) a iné.