Fotoreportáž: Za zvukov hudby a tanca sa začali Dni rómskej kultúry

Fotogalerie

Zpět na článek

Oslavy začali za zvukov rómskej hymny, za ktorú sa považuje pieseň Gejľem, gejľem. Hrou na husle a akordeón ju predstavili Lukáš Čonka a Romana Kupčík Horváth. - Bianka Masaryková
Oslavy začali za zvukov rómskej hymny, za ktorú sa považuje pieseň Gejľem, gejľem. Hrou na husle a akordeón ju predstavili Lukáš Čonka a Romana Kupčík Horváth.