Namísto ocenění videa výhrůžky smrtí. Rasismus na TikToku je problém

Homepage

Namísto ocenění videa výhrůžky smrtí. Rasismus na TikToku je problém
Aplikaci TikTok celosvětově využívá přes jeden a půl miliardy lidí. Foto ilustrační Foto: Lucie Burianová

Nenávistné výroky, stereotypizace, diskriminační videa. Téměř dva miliony lidí v České republice využívají aplikaci TikTok, která je podobně jako další sociální sítě často rojištěm nenávisti. I přes opatření se kromě oblíbených influencerů, hudebníků, tanečních či příběhových videí, mohou na vaší stránce objevit výroky, které vás nenechají spát. Například nenávist vůči Romům stoupá, nepomáhají ani opatření TikToku a podaná trestní oznámení.

Anticikanismus neboli nesnášenlivost vůči romské národnosti. Historicky konstruovaný, trvalý komplex běžného rasismu proti sociálním skupinám identifikovaným pod stigmatem „cikán“. Že tu vždy nesnášenlivé výroky byly? Že si na ně všichni zvykli?

Nejběžnější příklady anticikanismu lze rozdělit do tří základních okruhů, a to kriminalizace, šovinismus v sociální oblasti a odlidšťování. Romové jsou obvykle reprezentováni jako lidé stojící mimo společnost, podřadní občané nebo dokonce jako „hrozba a zátěž“ pro většinovou společnost.

Právě nesnášenlivost se v posledních letech přesouvá především do internetového prostředí. Částečná anonymita dává nenávistným komentátorům pocit bezpečí, proto jsou jejich zábrany často minimální a nezdráhají se velmi ostře vyjádřit svůj názor, kterým pobuřují nejen cílové čtenáře, ale také ostatní účastníky.

Rasismem a šíření nenávisti vůči Romům se zabývá i Evropské centrum pro práva Romů (ERRC). „Vyzývání k etnickému násilí vůči Romům nebo jakékoli jiné menšině na sociálních sítích je v demokratické zemi nezákonné. Je to stejně nezákonné jako krádež, napadení nebo podvod,“ říká o nenávisti na stránkách romea.cz ředitel ERRC Đorđe Jovanović. Právě ERRC podává trestní oznámení na uživatele po celé Evropě, které mají vyslat signály, že nikdo nemá právo šířit rasistické názory a ohrožovat tak životy Romů.

V posledních letech však můžeme pozorovat narůstající počet odsouzených šiřitelů nenávisti. Jedním z nejznámějších je případ Vítězslava Kroupy, který pod fotku prvňáčků romského a arabského původu ze ZŠ Plynárenská poukazoval na možnost vyhlazení konkrétních etnik tak, jak tomu bylo dříve. Od soudu si tak odnesl šestnáctiměsíční trest s podmíněným odkladem na tři roky.

TikTok

Krátká videa všech žánrů a témat, sekvence fotografií nebo živé vysílání. Přesně tohle je TikTok. Popularita aplikace raketově roste, a to nejen mezi mládeží, ale také dospělými či firmami, které TikTok využívají pro marketingové účely.

Díky špičkové algoritmizaci aplikace uživatelům doporučuje obsah, který by se jim mohl líbit, a tak u nich prodlužuje čas využívání této aplikace může způsobovat i rychlejší vytvoření závislosti. Odhadování preferovaného obsahu se však může stát daleko nepříjemnějším, například pokud se uživatel dostane do víru videí, která sledovat nechce.

To se stalo i nám, po několika hodinách prohlížení nenávistného obsahu se naše stránky změnily a bylo obtížné dostat se zpět na svá preferovaná témata a tvůrce.

 

Nenávistný obsah na TikToku

Na TikToku nenajdeme pouze originální tvorbu, ale několik z námi zkoumaných videí přebrali uživatelé z YouTube nebo jiných sociálních sítí, a jde o videa, která už se na těchto sítích v minulosti proslavily. U těchto videí tedy nemůžeme vědět jistě, zda je jejich cíl zesměšnit Romy, nebo jen získat sledovanost sdílením slavného videa.

Často se videa ani nemusí věnovat přímo Romům, ale třeba jen zmiňují rasismus a otevírají konverzaci o tomto tématu. Komentářová sekce u těchto videí se ale často plní rasistickými komentáři, které jsou buď přímo nenávistné (například Romům přejí smrt), nebo na nenávist nabádají i ostatní uživatele. To se nejčastěji děje velmi stereotypizovanými tvrzeními, která navíc nejsou potvrzená, nejčastěji se jedná například o tvrzení o nepracujících Romech, dávkách, objevují se však i komentáře, které bez obalu tvrdí, že rasismus je v pořádku.

Originální videa tvůrců z TikToku většinou nebývají přímo nenávistná, ale mají charakter vtipů a memes. Ty se často točí okolo stereotypů, které společnost o Romech šíří. ‚‚Můj názor na předsudečně směřované urážky a výhružky vůči Romům je ve skrze negativní, některé výroky mohou být dokonce nelegální. V každém případě výroky, které jsou předsudečné nějakým způsobem formují celospolečenskou atmosféru,’’ doplňuje Klára Kalibová z neziskové organizace IN IUSTITIA, která dlouhodobě zabývá tématem předsudečného násilí.

Jako předsudečné násilí můžeme chápat takové násilí, které je pácháno na člověku kvůli jeho příslušnosti k některé společenské skupině. Pachatel útočí především proto, že má předsudky vůči skupině, kterou napadený ztělesňuje. Skupinová příslušnost je definována charakteristikami, které jsou často nezměnitelné nebo není legitimní jejich změnu požadovat. Mezi tyto charakteristiky patří například barva pleti, národnost či etnická příslušnost, náboženské vyznání, sexuální orientace, genderová identita, zdravotní postižení či zdravotní stav.

Tvůrci často vtipkují o Romech a jejich vztahu k práci, nebo o tom, že páchají trestné činy. Svoje šíření těchto stereotypů poté omlouvají pouze popiskem, jako je tento: “Vím, že je to rasistický, ale berte to jako srandu”. Dá se však říct, že tato videa nemají příliš vysokou sledovanost a komentářová sekce pod tímto typem videí většinou jejich obsah spíš odsuzuje.

 

A jak proti nesnášenlivým videím a komentářům bojuje TikTok?

Podle bezpečnostního indexu na sociálních sítí vydávaného nevládní americkou společností GLAAD (Gay & Lesbian Alliance Against Defamation), která monitoruje obraz LGBTQ+ na sociálních sítí, poukazuje na nedostatečný popis nenávistných projevů v zásadách TikTok komunity. Dá se však říct, že v posledních měsících se vývojáři snaží o lepší zastřešení problémů nenávistných videí a komentářů, a to například možností vypnout komentářové sekce, filtrování komentářů nebo klíčových slov či upozornění na nevhodné komentování a následná možnost stažení komentář ještě před jeho zveřejněním.

TikTok také více prověřuje nahlášená videa a komentáře a spolupracuje s centrem zkoumající kyberšikanu - Cyberbullying research centre. Proto kdykoli, kdy uvidíte jakýkoli projev nenávisti, nebojte se o něj podělit a nahlásit ho v aplikacích i mimo ně, obrátit se můžete například i na nadaci IN IUSTITIA.

Další články o stisk online