Kde začít s dobrovolnictvím? Tipy na organizace v Brně a okolí

Domácí

Kde začít s dobrovolnictvím? Tipy na organizace v Brně a okolí
Ilustrační foto: jednou z možností dobrovolnictví je například vedení táborů pro děti. Foto: Viktorie Pečerová

Brno - Pátého prosince se každoročně slaví Den dobrovolníku. Dobrovolnictví, tedy nezištná pomoc druhým, probíhá v mnoha zájmových oblastech a je skvělou příležitostí nejen smysluplně strávit čas, ale také naučit se novým dovednostem. Zájemci o dobrovolnictví mohou využít některé z tipů, které připravila redakce Stisku.

Práce s lidmi s handicapem - Domov pro mne

Nezisková organizace Domov pro mne pomáhá dětem i dospělým s fyzickým postižením aktivně zvládat jejich každodenní život. „Činnosti jsou u nás velmi rozmanité, lidé si mohou vybrat podle svých zájmů. Hledáme dobrovolníky, kteří budou naše klienty doprovázet, například do divadla nebo do kostela. Hledáme ale také pomocníky pro naše příměstské tábory a víkendové pobyty," uvedla koordinátorka dobrovolníků Kateřina Holubová. Domov pro mne momentálně shání také dobrovolníky s technickými schopnostmi, například zvukaře, kameramany či grafiky: https://www.domovpromne.cz/dobrovolnictvi/

Environmentální témata - Hnutí DUHA

Lidem, kteří se zajímají o životní prostředí a rádi by se přičinili k jeho ochraně, nabízí rozsáhlé možnosti zapojení celostátní organizace Hnutí Duha. Ta se zaměřuje především na ochranu divoké přírody před vlivy člověka, spravuje například i projekt monitoringu šelem. Svou pobočku má organizace také v Brně, kde soustředí svou činnost především na problémy udržitelného rozvoje města a ochrany lesů v jeho okolí. Pomáhat mohou dobrovolníci během občanských iniciativ, které mají vzdělávat veřejnost o ochraně přírody, nebo přímo v terénu údržbou lesních pozemků: https://hnutiduha.cz/v-regionech/brno

Pomoc lidem s psychickými obtížemi - Práh jižní Morava

Práh jižní Morava je nezisková organizace, která si klade za cíl pomáhat lidem s duševními onemocněními na jejich cestě k zotavení a zařazení do běžného života. „Aktuálně máme patnáct týmů dobrovolníků a stále hledáme další. Dobrovolníci mohou buď trávit čas s našimi klienty individuálně, nebo si vyzkoušet skupinové aktivity," řekla vedoucí týmu Centra zotavení organizace Práh Silvia Kaderková. Zájemci mohou například doprovázet klienty na výletech nebo lektorovat umělecké a jazykové kroužky. Podílejí se ale také na organizaci akcí pro veřejnost, kde se probírají témata duševního zdraví. Studentům psychologie navíc organizace umožňuje i expertní zapojení, v rámci kterého mohou poskytovat lidem s duševními onemocněními individuální psychologickou podporu. Bližší informace jsou dostupné na webu organizace: https://www.prahjm.cz/podporte-nas/dobrovolnictvi/

Trávení času se seniory - ADRA

Možnost zlepšit kvalitu života seniorům a seniorkám nabízí mezinárodní organizace ADRA. Dobrovolnictví v Adře obnáší především trávení času se staršími lidmi, například četbou či hraním stolních her. Dobrovolníci docházejí k nim domů, nebo do šesti brněnských domovů pro seniory. Zájemci se mohou přihlásit na webu organizace: https://adra.cz/jak-pomahame/dobrovolnictvi/praha/nase-aktivity/dobrovolnictvi-u-senioru-a-seniorek/

Pomoc zvířatům - Opuštěné kočičí tlapky

Kočičí útulek v Brně-Chrlicích hledá dobrovolníky, kteří pomohou s každodenním chodem zařízení. „Dobrovolnictví u nás obnáší především úklid karantén a celého útulku. Kdo má čas a chuť, může přijít libovolný den ráno a strávit s námi takto zhruba dvě hodiny," vysvětlila pracovnice útulku pro kočky Petra Endlicherová. Více informací se mohou zájemci dočíst na webových stránkách útulku : https://www.kocicitlapky.cz/dobrovolnictvi/

 

Další články o dobrovolnictví