Jsem člověk, který rád přijímá výzvy, říká nově jmenovaný ředitel brněnské České televize

Rozhovory

Jsem člověk, který rád přijímá výzvy, říká nově jmenovaný ředitel brněnské České televize
Nový ředitel brněnské ČT Petr Albrecht. Foto: Marek Matras

Brno - Petr Albrecht vystudoval marketing na Baťově univerzitě a mediální studia a žurnalistiku na Univerzitě Palackého v Olomouci. Skoro čtrnáct let pracuje v brněnské České televizi a od prvního listopadu se stal jejím generálním ředitelem. Na nové pozici se chce více zaměřit na zpětnou vazbu v televizi, i mimo ní, a využití umělé inteligence.

Co vás vedlo k tomu kandidovat na funkci ředitele?

Důvodů bylo několik. Jsem člověk, který rád v životě přijímá výzvy, které objeví ve své blízkosti. Tato šance, která se objeví jednou za deset let, se proto přímo nabízela. Mám i určitou znalost televizního prostředí, ve kterém se pohybuji už čtrnáct let. Za tu dobu už znám zdejší lidi, vím, jak to tady chodí, a díky tomu si i troufnu vystoupit trošku výš. Samotnou Českou televizi nevnímám jako nějakou firmu, spíše jako soubor hodnot, se kterými jsem ztotožněn. Budu ji vždy hájit a jsem rád za šanci ji posouvat dál. Proto jsem se i rozhodl usilovat o pozici ředitele.

Jaké změny brněnskou Českou televizi pod vaším vedením čekají?

Určitě chci nějakým způsobem podpořit televizní výrobu ve studiu. Chtěl bych přispět k vývoji nových televizních produktů i za přispění externího financování. Do výroby plánuji zapojit i nové technologie, protože prostředky na výrobu audiovize se stále zmenšují, zkvalitňují a jsou dostupnější. Tady bych chtěl využít i kombinaci nástrojů umělé inteligence. Otevírají se nám úplně nové možnosti a já bych tento vlak nechtěl minout a rád bych do něj včas naskočil. Věřím ve zpětnou vazbu, plánuji tedy i změnu komunikace jak tady ve studiu, tak i mimo něj, například na sociálních sítích.

Co plánujete s aktuálním rozdělením televizních provozů v Brně?

Tyto dva provozy chci sloučit. Kromě studia v Líšni máme ještě nedaleký provoz v Židenicích. To je areál, který je zastaralý a stojí nás spoustu peněz. Můj plán je tedy spočítat, jestli je výhodnější areál ponechat tam, kde je a investovat do něj nějaké peníze, anebo celé prostory prodat. Ze zbylých peněz bychom mohli postavit novou budovu, kde oba provozy sloučíme. Brněnské studio České televize, by tak mohlo mít jedinou adresu a to Trnkova 117.

Plánujete i nějaké personální změny?

Doufám, že půjdeme s personálem do plusu. Chci zřídit novou pozici, kdy člověk, který ji bude zastávat, se nám bude starat o finance. Měl by za úkol hledání finančních prostředků jak z Evropy, tak z českých rozpočtů. Bude nám také pomáhat oživit některé plánované projekty. Mám i myšlenku centralizace určitých skupin zaměstnanců. Například, kdyby vznikl nějaký nový projektový tým v Praze, tak by podle mě bylo lepší, aby byl sjednocený i s týmem v Brně. S propouštěním nepočítám, protože jsme již za poslední tři roky zažili dvě vlny vynucených odchodů.

Zmínil jste umělou inteligenci. Jakým způsobem byste ji chtěl více používat?

My už s tím, konkrétně ve zpravodajství, trošku pracujeme. Pořád vnímám určité limity této technologie, protože je stále nutná lidská kontrola. Ale věřím, že vývoj je na dobré cestě. Zapojil bych ji hlavně do rutinní mechanické činnosti, u které musíte přemýšlet a značně vás vytěžuje. Například k práci s textem, dělání rešerší a postupem času by snad mohla pomáhat přetvářet tiskové zprávy do formy atraktivního příspěvku na sociální sítě.

Chcete i více pracovat s pořady pro smyslově postižené diváky?

Česká televize se již v současnosti tímto tématem zabývá nadstandardně, i nad zákonnou mez. Jedná se o audio popisy ve vysílání, skryté titulky nebo o tlumočení do českého znakového jazyka. V tomto bych určitě chtěl dál pokračovat a zpřístupňovat programy většímu okruhu diváků. K tomuto nám umělá inteligence může také pomoct. Vytvoření skrytých titulků by díky ní mohlo být automatické, což nám ulehčí práci. Rád to během svého působení zkusím.

Plánujete kandidovat i na vyšší pozici po skončení vašeho mandátu?

Já v této funkci teprve začínám, takže zatím budu spokojený, když se seznámím s tímto prostředím. Další plány nechci příliš předjímat, protože je to běh na dlouhou trať. Já jsem v Brně vystoupal nejvýš, kam to šlo a následoval by jen přesun do Prahy. Na ten se zatím úplně necítím. Ale rád bych měl v Praze svůj hlas o tom, které projekty půjdou do výroby. To mi zřejmě bude umožněno. Pravděpodobně totiž zasednu i do Velké programové rady, která všechny větší projekty posuzuje.

Jak to vypadá s vaší budoucí spoluprací s Masarykovou univerzitou?

Mě spolupráce se studenty naplňuje a dává mi smysl. Ve škole potkávám studenty, kteří mají zájem o televizi, vybírám z nich ty nejlepší na stáž a těm úplně nejlepším nabídnu potom i možnost externí spolupráce. Rád bych, aby redakce zpravodajství a Masarykova univerzita spolu dále spolupracovala. Nevím, jestli to budu zvládat já, ale určitě můj nástupce na pozici šéfa zpravodajství se v tom angažovat bude. Plánuji ho k tomu motivovat. Sám bych však chtěl na škole ještě nějakým způsobem působit. Postupem času snad vymyslím nějaký projekt, kterým budu propojovat prostředí akademické a televizní.

 

Nový ředitel brněnského studia ČT je zároveň lektorem televizní skupiny studentského média Stisk na Masarykově univerzitě.

Přílohy:

Další články o Česká televize