Chceme lidem vědu přiblížit, říká vedoucí Science slamu MUNI

Domácí

Chceme lidem vědu přiblížit, říká vedoucí Science slamu MUNI
Vedoucí Science slamu MUNI Kristýna Dohnalová (vlevo)s vítězkou Science slamu 14 Ninou Pálešovou (vpravo) Foto: Martin Steiner
GALERIE collections

Brno - Masarykova univerzita zaštiťuje mnoho významných projektů. Jedním z nich je i Science slam MUNI, který má neotřelou formou přinést vědu mezi veřejnost. Se svou Science slam tour se autoři projektu chystají v květnu objet i střední školy v blízkém okolí Brna. „Chceme studentům ukázat, co všechno se dá na univerzitě dělat,“ říká vedoucí projektu Kristýna Dohnalová.

Dokázala byste přiblížit, co to Science slam je?

Science slam je vědeckopopularizační soutěž, díky které může veřejnost nahlédnout pod pokličku toho, co se děje na univerzitních pracovištích a ústavech. Vědci se na chvilku postaví do role herců a v rámci svých projevů zjednodušenou formou vysvětlují, čím se zabývají. Všechny projevy se prezentují v rámci jednoho večera a diváci následně zvolí nejlepší projev.

Kdy se tento formát dostal do Brna?

V roce 2013. My jsme tenkrát načerpali inspiraci v Rakousku, kde Science slam už běžně fungoval. Začínali jsme v Kabinetu múz a postupně se rozrostli do té podoby, ve které jsme dnes. Dokonce jsme v roce 2017 pořádali vyvrcholení celoevropské soutěže, které se odehrálo v Sonu.

Science slam MUNI je univerzitní projekt. Jak vlastně taková spolupráce funguje?

Naše spolupráce s univerzitou spočívá v tom, že my si z univerzity bereme vědce pro náš projekt. Buď se nám vědci sami přihlásí, že by se chtěli zdokonalit v prezentačních dovednostech nebo i my oslovujeme lidi, o kterých si myslíme, že jsou nějakým způsobem zajímaví. Většinou se jedná o vědce zabývající se tématy, o kterých se ve veřejném prostoru příliš nemluví a je potřeba tato témata běžné veřejnosti osvětlit.

Jak probíhá příprava jednotlivých projevů?

Řečníci se účastní celkem tří workshopů. Ten první probíhá formou online setkání, kde se seznámí s tím, co je čeká, a jaké lidi okolo sebe budou mít. Zároveň s nimi komunikujeme i to, co od nich vyžaduje samotný projekt. Následné dva workshopy jsou potom již prezenční. Na nich nejprve řečníci sestaví kostru svého projektu, následně ji zničí, přepracují a tento proces se zopakuje dvakrát až třikrát, dokud si kostrou nejsou jistí. Cílem je, aby se na téma, kterému se již dlouho věnují, podívali i trochu jinýma očima. Při druhém prezenčním setkání už si jednotlivé projevy prezentují. Navzájem si dávají zpětnou vazbu, případně se dolaďují detaily.

Od května spouštíte Science slam tour, projekt, kdy s projevy objíždíte střední školy. Je tato forma něčím jiná od té univerzitní?

Ten koncept je prakticky totožný, jen místo v Sonu, Scale či podobných brněnských podnicích, se slam odehrává na půdě jednotlivých středních škol. Chceme středoškolákům představit, co všechno se dá na univerzitě studovat. Cílem je jim ukázat, že i obory, o kterých si možná ani nemysleli, že existují, se na vysokých školách běžně vyučují a inspirovat je, aby zrovna třeba takové obory šli studovat.

V čem je podle Vás hlavní rozdíl mezi tour a klasickým Science slamem?

Hlavní rozdíl je v tom, že musíme upravit mluvu, kterou vědu komunikujeme. Je jasné, že středoškoláci nebudou rozumět všem odborným termínům, což vědce nutí nad svým výzkumem přemýšlet jinak, zjednodušovat jazyk, kterým mluví. Často se stává, že řečníci zjistí, že jejich obor není tak jednoznačný, jak se domnívali. Zároveň je rozdíl v tom, že při soutěžním večeru řekne řečník svůj projev jen jednou, kdežto při tour projev mnohokrát zopakují.

Jaké benefity má tour pro školy?

Snažíme se tour plánovat v období, kdy se na středních školách odehrávají příjímací zkoušky a maturity. První benefit je tak v tom, že školy mají možnost děti „odložit“ někam, kde nebudou rušit. (smích) Hlavní benefit je ale právě v tom seznámení s vysokou školou. Žáci tak mohou zjistit, čemu by se v budoucnu chtěli věnovat, co by chtěli studovat. Dokáží si pak lépe představit svou budoucnost.

Když to trochu obrátíme, jaké výhody tour poskytuje řečníkům?

Určitě zlepšení v prezentačních dovednostech. Zároveň je to může vést k touze popularizovat vědu, poznat nové lidi z jiných oborů. Nejednou se stalo, že díky Science slamu vznikla mezioborová spolupráce.

Jaké jsou cíle Science slamu MUNI v letošním roce?

Co se týče tour, tak tento projekt jsme po covidové pauze rozjeli teprve loni a do letoška si dáváme za cíl poučit se z loňských chyb a nabrané zkušenosti zužitkovat a použít v tomto roce. Jednoduše zdokonalit ten proces. Když se potom přesunu k projektu jako celku, tak bychom chtěli znovu navázat spolupráci s ostatními univerzitami v Brně. Taková spolupráce už jednou proběhla a do budoucna v ní vidíme velký potenciál.

Další články o univerzita