Mestský súd v Prahe 6 nevzal do úvahy dôkazy od žalobcu

Domácí

Mestský súd v Prahe 6 nevzal do úvahy dôkazy od žalobcu
Budova Ústavného súdu v Brne Foto: Marietta Zifčáková
Brno -

Ústavný sudca Jiří Zemánek vyhlásil 15. novembra rozhodnutie súdu o ústavnej sťažnosti matky s neplnoletým synom, ktorí požadovali náhradu za viac než trojhodinové meškanie letu z letiska Václava Havla. Podla nariadenia Európskeho parlamentu a Rady by mali títo cestujúci dostať odškodné vo výške štyristo eur.

Mestský súd v Prahe 6 žalobu zamietol s odôvodnením, že lietadlo sa podla letového systému AIMS oneskorilo iba o dve hodiny a päťdesiatosem minút, čím trojhodinovú hranicu neprekročilo. Sudca pri tom nevzal do úvahy dôkaz od žalobcu - záznamy z letiska, ktoré túto skutočnosť vyvracajú. Ústavný súd uznal sťažnosť za oprávnenú s odôvodnením, že v opačnom prípade by došlo k poškodeniu slabšej strany v tomto procese. Rozsudok obvodného súdu v Prahe preto zrušil a pripomenul, že dôkaz žalobcu treba zhodnotiť.

Další články o ústavní soud