Masarykova univerzita je ve světovém žebříčku udržitelnosti nejlepší v České republice

Univerzita

Masarykova univerzita je ve světovém žebříčku udržitelnosti nejlepší v České republice
Masarykova univerzita se umístila na 1. místě v udržitelnosti mezi českými univerzitami. Foto: Johana Křížová

Brno - Masarykova univerzita se stala předním tuzemským představitelem trvale udržitelného vzdělávání a potvrzuje svou pozici nejlepší univerzity v České republice a 161. na světě v mezinárodním žebříčku QS Sustainability Rankings. Studie hodnotí přínos univerzit k řešení výzev trvale udržitelného rozvoje.

Ve druhém ročníku mezinárodního žebříčku, který zahrnuje 1 403 vysokoškolských institucí z 95 zemí světa, Masarykova univerzita překonala konkurenci a vylepšila své skóre ve všech indikátorech oproti loňskému průzkumu. Největší skok dosáhla v indikátoru Knowledge Exchange, což přispělo k celkovému skvělému hodnocení.

Výzkumný indikátor Knowledge Exchange je klíčovým prvkem hodnocení s vlivem deseti procent. Masarykova univerzita se v něm posunula z loňských 57 na letošních výjimečných 91 bodů ze 100, což ji vyneslo 87. místo ve světovém žebříčku v tomto oboru. Tento indikátor odráží úroveň spolupráce univerzity na publikační činnosti s institucemi z rozvojových zemí, nabídku osvětových programů pro veřejnost a citovanost ve veřejných dokumentech.

Další úspěch přišel od nového indikátoru Governance, který hodnotí etické, ekologické, transparentní a demokratické chování instituce. Masarykova univerzita dosáhla v této oblasti skvělého skóre 89,6 bodů ze 100, což ji vyneslo 117. pozici na světě. Celkové umístění na 161. místě potvrzuje silnou pozici Masarykovy univerzity v mezinárodním srovnání.

Rektor Martin Bareš vyjádřil radost z úspěchu univerzity. „Mám opravdu velkou radost, že se nám to v oblasti udržitelnosti podařilo. Je to výsledek snahy neustále překonávat sebe sama," říká Bareš. Dodává, že umístění mezi prvními 200 univerzitami světa a na první příčce mezi českými univerzitami je doceněním hodnot a principů, na kterých univerzita stojí a které uplatňuje ve všech svých činnostech. Rektor Bareš zdůraznil, že výsledky nejsou náhodou, ale odrazem dlouhodobého zlepšování univerzity ve všech klíčových oblastech. „Když jsem se v roce 2019 poprvé ucházel o rektorský úřad, řekl jsem, že bychom jako univerzita měli mít ambici být nejlepší v České republice,” konstatuje Bareš.

Podle prorektora Radima Polčáka je úspěch Masarykovy univerzity v žebříčku nejen potěšující, ale i důkazem výrazného posílení konkurenceschopnosti univerzity. Přispívá k posílení regionu a národa a ukazuje, že univerzita si udržuje vedoucí pozici v oblasti trvale udržitelného vzdělávání.

„Není prioritou univerzity být první v žebříčcích, naší snahou je mít co nejlepší vzdělávání, vědu a výzkum. Snažíme se neustále zlepšovat a tento žebříček to reflektuje. Dobré umístění je jen vedlejší efekt kvality výuky. Univerzita dlouhodobě sleduje udržitelnost, proto jsme rádi, že máme ověřené prokazatelné výsledky naší snahy,” řekla o vůli zlepšovat se vedoucí oddělení komunikace rektorátu, Simona Polcarová.

Umístění na špičce žebříčku kvitují i studenti univerzity. „Tématu udržitelnosti se příliš nevěnuju. Těší mě ale, že jdeme příkladem”, ocenil student Masarykovy univerzity Vojtěch Blaha. „Osobně se snažím přemýšlet udržitelně, a proto si vážím toho, že se naše univerzita snaží jít udržitelným a šetrným směrem,” vyjádřil svůj názor student MUNI Ondřej Srba.

Ve světovém žebříčku se objevilo celkem deset českých univerzit. Velmi dobře se umístila Karlova univerzita na 172. místě a Česká zemědělská univerzita v Praze, která se umístila na 323. místě. Z Brněnských univerzit, se kromě Masarykovy umístilo i Vysoké Učení technické na 921. místě a Mendelova univerzita na 1201. místě. Nejudržitelnější univerzitou na světě byla vyhlášena Kanadská University of Toronto. Z evropských univerzit se nejlépe umístila University of Manchester a to na třetím místě.

Další články o udržitelnost