Festival Pop science prilákal na výbuchy a pokusy stovky návštevníkov

Domácí

Festival Pop science prilákal na výbuchy a pokusy stovky návštevníkov
Sálu Divadla vedy kompletne zaplnili diváci ohňovej show. Foto: Matúš Maloveský
GALERIE collections

Brno - Výbuchmi alebo ohňovou show sa snažil festival Pop science zoznámiť širokú verejnosť s vedeckými témami. Festival v sobotu organizoval brniansky zábavný vedecký park Vida. Podujatie ponúklo množstvo vedeckých predstavení a návštevníkom vedu prezentovali hravou formou prostredníctvom rôznych pokusov a predstavení.

Festival otvorila výbušná šou Detonátor, na ktorej boli prezentované výbuchy a explózie. Hlavný program pokračoval show Shine bright, ktorá sa zaoberala chemiluminiscenciou a kombinovala svetelnú show s chemickými pokusmi a javmi. Veľkú popularitu si získala science show od tímu libereckej IQLandie alebo ohňová show. Obľúbené boli pokusy s kvapalným dusíkom, horľavými plynmi, rôznymi farbami plameňov či zábleskov. Niektorí návštevníci si mohli prostredníctvom pokusu plameň chytiť do vlastných rúk. V súboji o kráľovnú vedy proti sebe bojovali fyzika s chémiou a predstavenie Aero priblížilo zákony aerodynamiky a vysvetlilo napríklad fungovanie lietadiel.

Okrem hlavného programu si tím Vida! pripravil sériu krátkych pokusov a prednášok. Pokusy s dusíkom, alebo oxidom uhličitým sa striedali s pitvou oka a srdca alebo prednáškami o nanotechnológiách, baktériách či vesmíre.

Bol to prvý festival tohto typu v Českej republike. „Prišli stovky ľudí, najmä rodiny s deťmi, aj návštevníci zo Slovenska. V priemere tu strávili asi tri hodiny, vždy tu bolo 300 až 400 ľudí. Všetky stanovištia boli vždy hojne obsadené," opísala v tlačovej správe manažérka Vida! pre marketing Kateřina Brettschneiderová.

Celkovo festival pripravil vyše osemnásť vystúpení a 180 exponátov v rámci stálej expozície rozdelenej do tematických celkov. O predstavenia sa postaralo brnianske Vida!, spolu zo zástupcami z Česka ako Svet techniky Ostrava, IQLandia alebo Pevnost poznání z Olomouca. Zo zahraničia festival podporilo poľské Centrum nauki Kopernik, Hiša eksperimentov zo Slovinska alebo chorvátska Muzza.

 

 

Další články o stisk online