Chci, aby studenti cítili, že je tu akademický senát pro ně, říká jeho nový člen

Univerzita

Chci, aby studenti cítili, že je tu akademický senát pro ně, říká jeho nový člen
Nový člen Studentské komory akademického senátu Fakulty sociálních studií Foto: archiv Víta Poláka

Brno - Od pondělí je ve funkci nově zvolený Akademický senát Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Jedním z nových senátorů studentské komory je i Vít Polák, který je ve druhém ročníku na sdruženém studiu politologie a mediálních studií a žurnalistiky. Kandidoval v Koalici, která získala všech pět studentských mandátů.

Kdy vás poprvé napadlo, že byste mohl kandidovat do akademického senát na vaší fakultě?

Poprvé mi ta myšlenka proběhla hlavou na začátku prváku, kdy jsem zaznamenal doplňovací volby do celouniverzitního akademického senátu. Tehdy mi problesklo hlavou, že bych někdy mohl také kandidovat jako zástupce studentů. O rok později mě oslovila bývalá spolužačka z gymnázia, kde jsem byl součástí studentské samosprávy, zda bych nechtěl kandidovat a že její spolužáci z psychologie skládají koalici. Zavolali jsme si, zjistil jsem, že se shodujeme na věcech, které by měly fungovat na fakultě lépe a tak jsem se rozhodl do toho jít.

Byl jste spokojený s prací předchozích členů a členek SKASu (studentská komora akademického senátu)?

Práci senátu jsem v minulém roce moc nesledoval, jediné, co mi uvízlo v hlavě, byla volba děkana, která proběhla loni na jaře. Ta ani moc studentů nezaujala, protože kandidoval jen stávající děkan a žádná změna nemohla přijít. Role SKASu je mimo jiné kontrolovat vedení fakulty a kontrolovat jeho práci. Posledním zástupcům a zástupkyním se však nedařilo dostatečně upozorňovat na svou práci.

Jak vznikal volební program Koalice? Byly mezi vámi nějaké neshody?

Měl jsem z toho obavy, jelikož šlo o lidi, se kterými jsem se vůbec neznal. Domluvili jsme si videohovor, kde jsme se chtěli vzájemně představit a zjistit, jestli jsme kompatibilní názorově i osobnostně. Bylo to hodně příjemné překvapení, když jsme si i lidsky sedli. Když jsme se pak bavili o tom, co konkrétně by mohl SKAS řešit, tak se přirozeně vyprofilovalo pět bodů, se kterými všichni souhlasili. Nikdo neměl požadavek, se kterým by měli ostatní problém.

Vaše agenda v rámci volebního programu je zlepšit atmosféru mezi katedrami na fakultě. Kde konkrétně cítíte prostor pro zlepšení?

Program budeme obhajovat společně, pro větší efektivitu jsme si každý vzali na starost jedno téma, které budeme aktivně prosazovat ve volebním období. Chci, aby spolu lépe spolupracovaly společné programové rady jednotlivých kateder, aby hledaly způsoby, jak se více propojit a zlepšily vzájemnou komunikaci. Prvním krokem bude zjistit, jak se tu studenti doopravdy cítí. Máme v koalici dojem, že tu panují velké předsudky mezi jednotlivými katedrami a mezi studenty je cítit napětí. Chceme nejdříve identifikovat, jestli tu ten problém skutečně je, a pak ho řešit konkrétními kroky.

Znamená to, že budete chtít podniknout nějaké dotazníkové šetření?

Určitě, chtěli bychom udělat velkou průzkumnou anketu na toto téma. Na základě toho chceme pořádat akce pod záštitou SKASu, které budou cílit na otevírání tohoto tématu. Chceme pracovat především na základě dat.

Když už jsme u dat, co říkáte na volební účast, která byla ve studentských volbách asi 25 %?

Číslo je nižší než před dvěma lety, kdy se zúčastnilo asi 35 %, před čtyřmi lety to však byla také zhruba jedna čtvrtina. Řekl bych, že je adekvátní k tomu, jak málo je o SKASu slyšet. V rámci letošních voleb dělalo kampaň pouze 9 lidí ze 14, což má určitě vliv. Nebylo to zkrátka téma k hovoru mezi studenty. Já osobně si myslím, že je problém i v názvu SKAS, který mnoha lidem nic neříká a nic si pod ním nepředstaví.

Jak by podle vás měla za dva roky, na konci vašeho mandátu, fakulta vypadat?

Za dva roky by ideálně měla být větší volební účast, která by reflektovala, že o SKASu studenti více mluví, více ví. Bylo by super, kdyby se nám podařilo více zpropagovat možnosti podpory pro studenty se sociálními nebo psychickými problémy, případně i najít cesty, jak možnosti podpory rozšířit. Chtěli bychom, aby se studenti na fakultě cítili příjemněji, aby katedry více spolupracovaly. Hlavně chci, aby měli studenti pocit, že tu pro ně SKAS je.

Jak se na vás můžou studenti a studentky obrátit?

Máme Instagram, máme Facebook, určitě skrze naše kontakty uvedené na ISu. Také budeme mít ve středu 25. října v osm večer veřejnou poradu v Institutu Paměti národa. Budu rád, když dorazí co nejvíce lidí.

Další články o MUNI

Studenti se zapisovali k darování kostní dřeně

Zapsat se do Českého národního registru dárců kostní dřeně měli ve středu možnost studenti a návštěvníci Ekonomicko-správní fakulty v Brně. Nábor organizovali č ...