Dobrovoľníctvom môžete niekomu zmeniť osud, hovorí koordinátorka dobrovoľníckeho centra

Rozhovory

Dobrovoľníctvom môžete niekomu zmeniť osud, hovorí koordinátorka dobrovoľníckeho centra
Koordinátorka Juhomoravského dobrovoľníckeho centra Kateřina Plesková. Foto: Nina Vološinová

Brno - Juhomoravské dobrovoľnícke centrum propaguje možnosti dobrovoľníctva v Brne a okolí. 9. novembra mala organizácia Deň otvorených dverí, v rámci ktorého boli dostupné aj konzultácie k dobrovoľníctvu. O možnostiach dobrovoľníckej činnosti v Brne viac hovorí v rozhovore Kateřina Plesková, koordinátorka dobrovoľníckeho centra.

Aké služby ponúka vaše centrum?

Fungujeme ako regionálne dobrovoľnícke centrum Juhomoravského kraja. V každom kraji funguje takéto jedno centrum, ktoré sa snaží sieťovať organizácie, ktoré v kraji zapojujú dobrovoľníkov, takže sme dosť networkingová organizácia. Potom sa zameriavame na verejnosť, propagujeme možnosti dobrovoľníctva, pomáhame ľuďom prepojiť sa navzájom a nájsť pre seba tú správnu organizáciu, kde by sa venovali dobrovoľníctvu. Podporujeme aj neziskové organizácie, ktoré zapojujú dobrovoľníkov. Máme tu pozíciu koordinátorky dobrovoľníkov, organizujeme rôzne vzdelávacie a propagačné akcie. Po troch krízach – pandémii, vojne na Ukrajine a najmä tornáde na južnej Morave – sme viac začali spolupracovať s Krajským úradom juhomoravského kraja. Zapojili sme sa tam do tímu pre mimoriadne udalosti Dobrotýmu.

Ako začať s dobrovoľníctvom?

Keď niekto chce byť dobrovoľníkom, tak je dobré sa pozrieť na to, prečo mi to napadlo. Či to je niečo, čo by som si chcel vyskúšať profesijne, začať sa zaoberať nejakou svojou témou, v ktorej sa vidím aj do budúcna, vyskúšať si to. Alebo či chcem pomáhať ľuďom, prírode, či využiť svoj voľný čas. Ono to často býva prepojené všetko medzi sebou a dobrovoľníctvo je skvelý spôsob, ako byť užitočný vo svete a zároveň ten svet nejakým spôsobom spoznávať a rozširovať svoje obzory, nachádzať nové kontakty, nových priateľov.

Pre koho je dobrovoľníctvo správnou voľbou?

Dobrovoľníctvo je pre kohokoľvek a určite to nie je vec spojená s vekom, je pre proaktívných ľudí, ktorí sa pozerajú okolo seba a chceli by sa niekde zapojiť a pomôcť. Dobrovoľníci môžu byť od detského veku až po aktívnych seniorov. Samozrejme, v každom veku to funguje trochu inak a v každom veku má človek nejaké iné časové možnosti.

Aké sú konkrétne možnosti v Brne pre niekoho, kto by chcel začať s dobrovoľníctvom?

Keď chce niekto začať s dobrovoľníctvom, tak môže kľudne prísť k nám. My máme na našich webových stránkach sekciu s ponukou dobrovoľníctva, tak tam nájdete logá takmer deväťdesiatich neziskových organizácií najmä z Brna a blízkeho okolia, ktoré zapojujú dobrovoľníkov a dobrovoľníčky. Viete si tam nájsť, aké témy tie organizácie riešia, či už chcete pracovať s cudzincami, pomáhať seniorom, deťom alebo sa venovať prírode.

Ak ste človek, ktorý sa zaujíma o verejné dianie, môžete sa zapojiť napríklad do komunity Nesehnutí. Množstvo organizácií pomáha seniorom, ako napríklad Adra, Maltézska pomoc. Sú organizácie, ktoré pomáhajú aj v rozvojovom svete, ako napríklad Mary’s Meals, kde sa môžete stať súčasťou veľkého fundraisingového tímu, ktorý zbiera peniaze na to, aby mohli pomáhať deťom v Afrike. Ak sa chcete zapojiť do činnosti spojenej s prácou s deťmi, tak sú rôzne nízkoprahové centrá, napríklad v organizácii IQ Roma servis, v Armáde spásy, v rôznych voľnočasových centrách, ako je napríklad Salesiánské středisko mládeže. No a krásne ekologické aktivity robí napríklad hnutie Brontosaurus, hnutie Duha, Greenpeace, to sú všetko skupiny, kam sa môžete pridať. Potom záleží na konkrétnej dohode, koľko času môžete dobrovoľníckej činnosti venovať. Niektoré organizácie majú aj náročnejšie požiadavky, ako napríklad predpísaný vek alebo chcú nejakú dlhodobejšiu spoluprácu. Takže sa v tom treba nejako zorientovať, spraviť prvý krok, nebáť sa toho a kontaktovať koordinátora alebo koordinátorku v tej danej organizácii a spýtať sa tam.

Je nejaká oblasť, kde by bolo potrebných viac dobrovoľníkov?

Nedostatok asi nikde nie je, ale ako starne naša spoločnosť, tak práca s pomocou v starostlivosti o seniorov je veľmi významná. Napríklad Maltézská pomoc alebo Adra pomáha seniorom, čo mi pripadá veľmi dôležité, rovnako aj rôzne nízkoprahové centrá, ktoré pomáhajú rodinám v núdzi. Tiež dobrovoľnícke centrum Ratolest, kde môžete prísť a spýtať sa, kde je potreba pomôcť nejakému konkrétnemu dieťaťu. A je zaujímavé a smutné, ako môžete niekomu zmeniť osud tým, že ho bude nejaký dobrovoľník či dobrovoľníčka odniekiaľ pravidelne vyzdvihovať, napríklad ho každé ráno odvezie do školy.

Budú pred Vianocami nejaké dobrovoľnícke akcie s tým spojené?

Určite napríklad Trojkráľová zbierka Diecéznej charity, je to jedna z najznámejších dobrovoľníckych aktivít v Česku. V Medzinárodný deň dobrovoľníctva 5. decembra budeme robiť informačný stánok na Námestí Slobody v rámci adventných trhov a tam budú hostia z rôznych organizácií ukazovať, čo všetko sa u nich dá robiť, vrátane nejakej pomoci s benefičnými akciami. Napríklad sa môžete pozrieť na Vesnu, oni robia dobrovoľnícku pomoc zameranú na prichádzajúcich z Ukrajiny. Organizácie MUNI pomáhá a Brno pro Ukrajinu spolu robia akciu Mikuláš pro Ukrajinu, čo je verejná zbierka materiálnej pomoci.

Čo dalo dobrovoľníctvo do života vám?

Ja osobne som dobrovoľníčkou viac ako dvadsať rokov a dalo mi to širší rozhľad vo svete, veľkú empatiu voči ľuďom a niekoľko zásadných životných kontaktov vrátane môjho manžela.

Další články o stisk online