Ombudsman na roztrhání. Letos vyřídil už 10 tisíc podnětů

Domácí

Ombudsman na roztrhání. Letos vyřídil už 10 tisíc podnětů
Veřejný ochránce práv na tiskové konferenci představil výroční zprávu za rok 2021. Foto: Vojtěch Sedlák

Veřejný ochránce práv zveřejnil výroční zprávu za rok 2021, kdy dostal skoro osm tisíc podnětů. Za několik měsíců nového roku už je však loňské číslo překonáno. Ombudsman to vysvětluje napětím ve společnosti.

Brno - Ombudsman za minulý rok obdržel téměř osm tisíc podnětů od lidí, kteří u něj hledali pomoc. Uvedl to ve své výroční zprávě. Za letošní rok bude toto číslo výrazně větší, protože jen za první čtvrtletí dostal úřad veřejného ochránce práv už okolo deseti tisíc podnětů. Ombudsman Stanislav Křeček si tento nárůst vysvětluje napětím ve společnosti spojeného s covidem a situací na Ukrajině. „Vláda se nyní zaměřuje především na zahraniční politiku a část veřejnosti tak má dojem, že její práva nejsou chráněna tak, jak by být měla,“ upřesnil.

Lidé podle něj často poukazují na odlišné zacházení s uprchlíky, kterým se dostává podpora státu. Takové jednání pak považují za diskriminaci, ale podle zákona tomu tak není. „Lidé diskriminaci chápou mnohdy šířeji, než je uvedeno v zákoně. V něm jsou však napsané přesné důvody, kdy se o ni jedná. V případě pomoci uprchlíkům to považujeme za normální, slušný způsob pomoci lidem, kteří jsou v nouzi, nikoli za diskriminaci,“ vysvětlil Křeček.

Podle Křečka také stoupá počet podnětů, které jsou v jeho působnosti a může se jimi zabývat. Spory mezi občany, o bydlení a spory občansko-právními se orgán ochránce práv zabývat nemůže, ale vždy alespoň tazateli odpoví, na koho by se měl v řešení obrátit. Stejně jako v minulých letech se lidé na ombudsmana obraceli nejčastěji s problémy v oblasti sociálního zabezpečení, jako jsou důchody nebo sociální dávky. V této části se sešel stejný počet případů jako v dalších třech nejvytíženějších oblastech dohromady. Jde o stavby a regionální rozvoj, správu na úseku zdravotnictví a armádu, policii a vězeňství.

Aktivita v roce 2021

Ombudsman v minulém roce zahájil 849 nových šetření. V 633 z nich zjistil pochybení úřadů nebo diskriminaci. V sedmnácti případech úřad odmítl chybu napravit, a ochránce práv tak musel uložit sankci v podobě informování nadřízeného úřadu nebo veřejnosti. „Jedinou možnou sankcí je zveřejnění. Poté už záleží jen na občanech a výkonné složce, jak s těmito informacemi naloží,“ uvedl Křeček.

K sankci orgán přistoupil například v případě neregistrovaného zařízení sociálních služeb na Znojemsku. Formálně se jednalo o spolek, jehož členy jsou ubytovaní senioři, avšak reálně funguje jako domov pro seniory a měl by se tak registrovat jako pobytová sociální služba. „Dlouhodobě jsme je upozorňovali, že nejsou registrovaní podle zákona o sociálních službách. Poskytují tak své služby neoprávněně a nezákonně. Takových zařízení je podle nás v České republice až sedmdesát a často neposkytují kvalifikovanou zdravotní péči,“ vysvětlila situaci zástupkyně veřejného ochránce práv Monika Šimůnková.

Ombudsman za rok 2021 adresoval Poslanecké sněmovně tři legislativní doporučení. Jedním z nich je doporučení změny zákona o vodách kvůli případu znečištěné Bečvy. „Právní úprava jasně neříkala, jak řešit situace, při nichž dojde k nehodě, která zasahuje do území několika obvodů, a spadá tak do kompetencí několika úřadů. Nebylo jasné, kdo má zneškodňování takové havárie koordinovat a kdo má na starost její hlášení,“ popisovala nedostatky zákona vedoucí právní sekce Jana Gregorová. Novela, kterou přislíbilo připravit ministerstvo životního prostředí, by na tyto otázky podle ní odpověděla.

Mezi další úspěchy řadí orgán veřejného ochránce práv například zavedení Událostí České televize v překladu do znakové řeči a to i v archivu iVysílání. „Od 1. března minulého roku se nám to podařilo s Českou televizí domluvit. Neslyšící tak nyní mohou získat důležité informace i zpětně,“ řekla Šimůnková.

Orgán veřejného ochránce práv může oslovit každý, kdo má nějaký problém s úřady nebo se cítí být diskriminován. Ombudsman dále řeší případy špatného zacházení s lidmi omezenými na svobodě, jako jsou lidé v pečovatelských domovech či ve vězení, nebo problémy postižených. Oslovit jej mohou také děti. Dozvědět se více o jeho aktivitách v roce 2021 mohou lidé ve výroční zprávě.

Další články o právo

Noc práva: Jak pracuje justice?

Ve středu v odpoledních a večerních hodinách se uskutečnil již pátý ročník festivalu Noc práva. Soudy a právní instituce se otevřely veřejnosti a přivítaly náv ...