Tradici krojových hodů na Podluží ohrožuje ekonomická krize

Kultura

Tradici krojových hodů na Podluží ohrožuje ekonomická krize
Zatímco Slovácký krúžek Stará Břeclav se stará o finance, starobřeclavská chasa má na starosti tradiční práci jako stavění máje nebo vyrábění mašliček na taneční sóla. Foto: Jiří Kosík

Břeclav - Stárci chas na Podluží se potýkají s finančními potížemi při pořádání tradičních krojovaných hodů. Ceny všeho rostou, ale finančních zdrojů nepřibývá. Nepomáhá tomu ani menší účast, která je způsobena především útlumem těchto akcí v době pandemických opatření a zdražováním.

Příprava hodů je vleklá a časově náročná práce. Hlavní povinnosti přicházejí sice měsíc až dva před samotnou akcí, ale některé stěžejní záležitosti řeší členové Slováckého krúžku Stará Břeclav s téměř ročním předstihem. „Dechovou muziku je potřeba zajistit co nejdříve. Stejně tak administrativu jako žádost o dotaci na městském úřadu nebo povolenku na posunutí večerního klidu. Navíc chasa není právnickou ani fyzickou osobou, takže tyto věci musí jít přes nás,“ vysvětlil předseda starobřeclavského Slováckého krúžku Vlastimil Horák.

„Všechny městské části Břeclavi, tedy Stará Břeclav, Poštorná a Charvatská Nová Ves, mohou město požádat o dotaci na krojované hody, kterou po projednání kulturní komisí schvaluje Rada města Břeclav,“ uvedla tajemnice kulturní komise Radka Kobrová. Tato dotace činí padesát tisíc korun od roku 2011. Přestože dotace zůstává beze změny, finanční náklady takových akcí rostou.

O dotaci od města Břeclav musí městské části požádat do 10. listopadu předcházejícího roku. Nikdy však netuší, jestli ji skutečně schválí. Její zamítnutí by totiž mohlo znamenat zrušení hodů. „Letos nám muzika vypočítala cenu sto čtyřicet tisíc korun. Jen společně s jídlem a pitím pro muzikanty se to zvedne na sto sedmdesát tisíc. Ještě musíme připočítat všechny drobnosti kolem. Nejsou to velké položky, ale dohromady se naskládají,“ dodal Horák. Celkem tak pořádání hodů stojí přes dvě stě tisíc korun.

Cenový nárůst zaznamenalo i vedení Slováckého krúžku Poštorná při přípravách krojových hodů v břeclavské městské části Poštorná. „Ať už cena dechové muziky, nebo cena nákladů za hody celkově se podle nás zvedla o patnáct procent. Naším řešením bylo zrušení nedělní večerní zábavy, u které v posledních letech účast výrazně klesla, a tudíž prodělávala,“ uvedl hospodář Slováckého krúžku Poštorná Tomáš Grandič.

Zrušení některých částí krojových hodů zvažovali i předseda Vlastimil Horák se stárky starobřeclavské chasy Petrem Huňařem a Martinem Skuhravým. „Pracujeme s velice napnutým rozpočtem. Hody se vším všudy se ale u nás nekonaly už dva roky, takže se nehodláme o nic ochuzovat,“ prohlásil Huňař. Pevné rozhodnutí ale finanční potíže neřeší. Přestože členové chasy menší obnos peněz vyberou při tanečních sólech, které prostupují hody i hodky, tato částka pokryje minimum nákladů. Je tak možné, že se budou v následujících letech skutečně zkracovat nebo dokonce rušit.

Další články o Břeclav