Nebojte se vystupovat z komfortní zóny, říká nová prezidentka ELSA Brno

Univerzita

Nebojte se vystupovat z komfortní zóny, říká nová prezidentka ELSA Brno
Klára Jílková na jednom ze svých zahraničních výjezdů v rámci právnického spolku. Foto: z archivu Kláry Jílkové
GALERIE collections

Brno - Klára Jílková je studentkou druhého ročníku na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Od začátku svého studia působí v právnickém spolku ELSA. Postupně se propracovala až na viceprezidentku tohoto spolku. V nedávných volbách se chtěla posunout a rozhodla se kandidovat na prezidentku. Volby vyhrála, a stojí tak před náročným úkolem tento spolek vést. „Obdivuji lidi, co si jdou za tím, co chtějí," říká Jílková. Autor a respondentka se znají, proto si v rozhovoru tykají.

Jak ses dostala k právu?

Nejprve jsem chtěla jít studovat psychologii. Po absolvování přípravného kurzu mi ale došlo, že by mě studium tohoto oboru nebavilo. Navíc zvládnout přijímací řízení a následně se na tento obor dostat by bylo velmi složité. Jako druhou možnost jsem měla připravené právo. Na střední škole jsme měli simulované soudní jednání a docela se mi to zalíbilo. Navíc k tomu jsem nikdy nebyla typ, kterému jdou přírodní vědy. V kombinací s mojí osobností se mi právo ukázalo jako dobrá cesta a na vysoké škole jsem se v tomto oboru našla.

Setkala ses s nějakými výzvami při studiu?

Jako první to byl určitě přechod ze střední na vysokou školu. Člověk už musí mít nad sebou vlastní bič a motivovat se sám. Výzvou je ale určitě každé zkouškové období. K tomu ještě pracuji v advokátní kanceláři a ve spolku ELSA. Skloubit práci se studiem a studentským spolkem není vždy jednoduchá záležitost. Navíc se v práci věnuji hlavně korporátnímu právu, ve kterém jsem občas nejistá, přece jen jsem teprve ve druhém ročníku. Zatím ale jen pomáhám připravovat různé smlouvy a připravuji podklady pro soudní spory, což se zvládnout dá.

Co je ELSA?

ELSA v překladu znamená Evropské sdružení studentů práv. Jsme studentský spolek, který funguje už ve více než čtyřiceti zemích přes čtyřicet let. Hlavním cílem je sdružování studentů z celé Evropy a sbírání nejen právních zkušeností. Díky ELSA se naučíte mluvit před lidmi, pracovat v týmu, přijmout odpovědnost za úkoly a plnit je. Také se můžete seznámit s novými lidmi, kteří dělají to samé co vy. Najdete si kamarády, oporu a můžete se zapojit do nejrůznějších akcí. Pravidelně pořádáme například křeslo pro hosta, kam si zveme na debaty naše vyučující. Věnujeme se také dalším tématům z oblasti práva, které se snažíme propagovat formou seminářů nebo letních a zimních škol.

Jak ses dostala do ELSA?

Na začátku svého studia jsem jela na seznamovací pobyt pořádaný právě tímto spolkem. Jeho zástupci tam měli moc zajímavou prezentaci a přednášku. Přišlo mi fajn dělat něco nad rámec studia, co má navíc mezinárodní přesah.

Kdy tě napadlo kandidovat na pozici prezidentky?

Poprvé mě to napadlo, když jsem se dostala na pozici viceprezidentky ELSA. Říkala jsem si, že má aktuální pozice je přece jen pouze na rok, takže si budu muset najít něco dalšího. Nebyla jsem si ale vůbec jistá, jestli takovou pozici zvládnu. Ve hře byla také možnost kandidovat do celorepublikového výboru, z té ale nakonec sešlo. Přišlo mi, že se osobnostně hodím více do Brna. Na jedné mezinárodní akci v Brně jsem se pak rozhodla definitivně. Uvědomila jsem si, jak pyšná jsem na Brno a na to, co tady brněnská ELSA vytvořila. V tu chvíli jsem si uvědomila, že bych ji chtěla vést. I přes to, že jsem se bála (a stále se bojím), že to nedokážu a že přijdou momenty, kdy nebudu vědět kam dál, jsem se nakonec rozhodla kandidovat. Myslím, že takové zkušenosti jsou přesně ty, co člověka posunou v životě dál.

Jak probíhají volby?

Probíhají v rámci valné hromady, kde se sejdou všichni aktivní členové našeho spolku. Dva týdny před tímto shromážděním se rozešle oznámení a konkrétní informace o kandidátech a jejich programu. Mělo by obsahovat body, kterými by chtěl daný jedinec posunout spolek ELSA dál. Co by změnil, jak by se jako prezident/ka choval. Na valné hromadě má kandidát pět minut na okomentování svého programu, vizí a motivace. Dalších dvacet minut je určeno pro otázky členů přímo na kandidáty. Pak je na řadě samotné hlasování, kdy hlasovací právo má každý aktivní člen spolku. Pro výhru je potřebná nadpoloviční většina, kterou jsem, i když těsně, obdržela.

Máš jako prezidentka spolku nějaké cíle?

Mezi mé povinnosti bude patřit vedení nového výboru, komunikace s různými společnostmi a domlouvání spolupráce nejen s nimi, ale i s naší fakultou. Pod mým vedením budeme klást důraz i na rozšiřování spolku a přilákání nových členů. Nezapomeneme ale i na staré členy, protože každý z nich má co říct. Hlavně chci, aby se každý v našem spolku cítil dobře.

Co plánuješ do budoucnosti?

Určitě plánuju prohlubovat své právní znalosti a získávat nové zkušenosti. Chtěla bych i nadále pracovat v advokátní kanceláři a postupem času se samozřejmě propracovat výš, ideálně do nějaké kanceláře v Praze. Potom si chci udělat advokátní zkoušky a stát se advokátkou. K tomu povede ale ještě dlouhá cesta.

Jaké rady bys dala budoucím studentům práv, kteří by se chtěli ubírat stejným směrem?

Poradila bych jim, aby se nebáli vystupovat ze své komfortní zóny a zkoušet nové věci. Klidně každý měsíc. Myslím si, že studium je na to ideální, pak už člověk nemá tolik času ani možností. A i když to stojí hodně sil, vždy se to ve výsledku vyplatí a dá nám to více, než se může na první pohled zdát. Taky, že žádný problém není tak velký, aby se nedal nějak vyřešit.

Další články o stisk online