Oldřich Kaiser chce od Blesku vyššie odškodné. Ústavný súd mu vyhovel

Domácí

Oldřich Kaiser chce od Blesku vyššie odškodné. Ústavný súd mu vyhovel
Ústavný súd schválil sťažnosť Oldřicha Kaisera. Foto: Michaela Červenková

Brno - Údajný synovec československého komunistického prezidenta Antonína Zápotockého tvrdil vo videu, ktoré v roku 2017 zverejnil denník Blesk, že je príbuzný herca Oldřicha Kaisera. Nebola to pravda a Oldřich Kaiser sa obrátil na súdy, kde požadoval od Blesku päť miliónov korún ako odškodné za ohováranie. Súdy mu priznali sto tisíc korún, čo herec považoval za príliš nízku náhradu, a preto podal ústavnú sťažnosť. Tej včera Ústavný súd v Brne vyhovel a predchádzajúce rozsudky zrušil. ,,Čiastka, ktorú stanovili súdy, v danom prípade neplní preventívnu ani satisfakčnú funkciu,“ uviedol Ústavný súd.

Ústavný súd v Brne včera zrušil rozsudky Obvodného súdu pre Prahu 7, Mestského súdu v Prahe a Najvyššieho súdu, podľa ktorých mal denník Blesk zaplatiť hercovi Oldřichovi Kaiserovi odškodné sto tisíc korún za ohováranie. Vyhovel tak ústavnej sťažonosti Oldřicha Kaisera, ktorý žiadal vyššiu náhradu. ,,Súdy svoj postup riadne nezdôvodnili a pri svojom rozhodovaní postupovali mechanicky a formalisticky bez zváženia konkrétnych okolností daného prípadu,“ vyjadril sa Ústavný súd.

Podľa Kaisera suma sto tisíc korún nezodpovedala škode, ktorú mu denník spôsobil. ,,Súdy dávajú rozhodnutím možnosť bulvárnym médiam parazitovať na (nie len) známych osobnostiach,“ uviedol podľa Ústavného súdu Kaiser ako jeden z dôvodov podania sťažnosti. Herec od Blesku požaduje päť miliónov korún.

Oldřich Kaiser žaloval vydavateľa Blesku Czech News Center a. s. potom, čo denník zverejnil video, kde moderátorka Zuzana Bublíková viedla rozhovor s údajným synovcom československého komunistického prezidenta Antonína Zápotockého a ten vo videu uviedol, že jeho sesternica je mamou herca Oldřicha Kaisera a že otec herca bol architekt, ktorý sa upil na smrť. ,,Všeobecné súdy dospeli k záveru, že informácie o príbuzenskom vzťahu sú nepravdivé a ich šírenie zasiahlo do osobnostých práv Oldřicha Kaisera,“ konštatoval Ústavný súd. Moderátorka Zuzana Bublíková informácie neoverovala a vydala článok, kde ich ďalej šírila. Následne prebrali informácie aj ďaľšie média.

Všeobecné súdy rozhodli, že okrem ospravedlnenia by mal Oldřich Kaiser dostať peňažné odškodnenie sto tisíc korún. ,,Súdy zrejme vychádzali mechanicky z toho, že ak nedošlo k úmrtiu alebo zdravotnému poškodeniu, náhrady by mali byť nízke. My sme došli k záveru, že sa to nemá riešiť takto mechanicky. Zásah do osobnostných práv bol v tomto prípade tiež zásadný,“ uviedol sudca spravodajca Vladimír Sládeček.

Podľa Ústavného súdu všeobecné súdy odôvodnili stanovenú čiastku sto tisíc korún tým, že čiastku päť miliónov korún, ktorú požadoval Oldřich Kaiser, považovali za neprimeranú. To ale podľa Ústavného súdu nemôže byť dôvod, podľa ktorého všeobecné súdy rozhodujú. Súdy tiež dostatočne nebrali v úvahu, ako postupovala redaktorka Zuzana Bublíková. ,,Šírenie bolo bezohľadne motivované iba s úmyslom zvýšiť publicitu a získať majetkový prospech bez rešpektu k dôstojnosti Oldřicha Kaisera,“ vysvetloval Ústavný súd.

Prípad sa teraz vracia k  Obvodnému súdu pre Prahu sedem. Pri novom rozsudku bude musieť súd vychádzať z názoru Ústavného súdu.

Denník Blesk vydal video s nepravdivými informáciami v roku 2017 v sérii Potomkovia slávnych. Oldřich Kaiser zažaloval vydavateľa Blesku v apríli v roku 2018.

 

 

Přílohy:

Další články o soud