Brnenskí vedci chcú obyvateľom uľahčiť triedenie potravinového odpadu

Domácí

Brno - Pre obyvateľov Brna pripravujú vedci z Mendelovej univerzity nový systém triedenia potravinového odpadu. Okrem nižšieho plytvania jedlom je ich cieľom aj následné spracovanie a využitie tohoto odpadu. Zamestnanci Pedagogickej fakulty Univerzity Karlovej k tomuto cieľu prispievajú vzdelávaním žiakov základných škôl v oblasti triedenia odpadu z jedla. O tejto práci informovali zástupcovia univerzít v utorok 29. novembra.

Chemici a biochemici z Agronomickej fakulty sa v novom projekte zameriavajú na zhromažďovanie potravinového odpadu na sídliskách. Ľudia tam vyhadzujú najviac nespotrebovaného jedla do komunálneho odpadu, pretože nemajú iné možnosti, ako tento odpad triediť. V prepočte na osobu vyhodí každý obyvateľ sídliska päťdesiat tri kilogramov potravín. „My sa snažíme zabezpečiť mikrobiologickú nezávadnosť potravinového odpadu po pridaní rôznych organických prísad. Zatiaľ sme pracovali s tea tree olejom, kyselinou citrónovou a haseným vápnom,“ uviedla zamestnankyňa agronomickej fakulty MENDELU Martina Vršanská.

Tea tree olej sa podla Vršanskej ukázal ako najúčinnejší, keďže odstránil zápach a znížil výskyt škodlivej mikroflóry, ako je napríklad salmonela a helikobakter. Vedci by chceli týmito experimentami docieliť účinný spôsob ako na sídliskách skladovať potravinový odpad do doby odvozu. „Ľudom najviac prekáža nedostatok kontajnerov, zápach, hlodavce a hmyz. Uvítali by tiež biologicky rozložiteľné sáčky zdarma, umiestnené pri kontajneroch,“ povedala vedúca projektu Lucie Veselá.

V predošlých výskumoch vedci odhalili, že najlepšiu odozvu na informácie o triedení odpadu z jedla majú deti. Na túto skutočnosť nadviazal Igor Červený so zamestnancami Pedagogickej fakulty v Prahe, ktorí vytvorili interaktívne vzdelávacie materiály pre školy. „Tieto publikácie nebudú slúžiť na pasívne prijímanie informácií. Naopak, žiaci sa behom výuky budú aktívne zapájať pomocou hier, úloh alebo animácií. Vďaka tomu by si mali udržať záujem o učivo,“ povedal Červený. Deti na základných školách v celej republike budú s týmito materiálmi pracovať už budúci rok.

Vedci týmito dvoma iniciatívami nadviazali na pôvodný výskum, ktorý ukázal, že ľudia majú záujem triediť potravinový odpad. V dotazníkoch takmer deväťdesiat percent obyvateľov uviedlo, že už potravinový odpad separujú, alebo by ho separovať chceli. Takmer päťdesiat percent z nich však uviedlo, že nemajú kam. Na tento nový trojročný výskum dostali vedci šesť miliónov korún od Grantovej agentúry Gregora Johanna Mendela.

 

Další články o Mendelova univerzita