Legalizací konopí stát vydělá až miliardy korun ročně, tvrdí Piráti

Homepage

Legalizací konopí stát vydělá až miliardy korun ročně, tvrdí Piráti

Praha - Piráti v minulém roce předložili návrh zákona na legalizaci konopí, který by měl v ideálním případě vejít v platnost už příští rok. Díky regulaci trhu s konopím by měl stát získat až miliardy korun ročně, omezil by se přístup ke konopí mladistvým a v neposlední řadě se řeší také otázka stigmatizace.

Návrh zákona týkající se legalizace konopí by měl v ideálním případě vejít v platnost už v příštím roce. Z analýzy, kterou si nechali Piráti vypracovat vyplývá, že by stát díky legalizaci mohl získat až necelé dvě miliardy korun ročně. Mimo to by schválení zákona vedlo k zavedení registru uživatelů, čímž by se omezil i přístup ke konopí mladistvým.

„Do konce března budeme mít rámcový návrh zákona, pokud by prošel skrze Poslaneckou sněmovnu a Senát bez problémů, vejde v platnost už v příštím roce. V tuhle chvíli si ale myslím, že to bude možné až v roce 2025, legislativní proces je dlouhý,“ uvedla členka Pirátů Janka Michailidu, která je i garantkou programového bodu Psychotropní látky.

S návrhem nesouhlasí matka na mateřské dovolené Veronika Janáčková. „Není to dobrý nápad. Myslím, že by to vedlo ke zneužívání návykových látek a řízení pod vlivem. Za ty potenciální peníze ze zdanění to nestojí,“ řekla.

Drobné výhrady má i student Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Ondřej Hanus. „Myslím, že je to cesta, kterou bychom se měli vydat, ale zároveň jsem skeptický. Podle mě by se počet uživatelů marihuany zvýšil. Dále nevěřím tomu, že by mladí lidé neměli možnost se ke konopí dostat a také mě trápí otázka stigmatizace. Nicméně například zisk státu nebo množstevní a cenovou regulaci beru jako výhodu,“ vysvětlil.

Na otázku stigmatizace neboli akceptování uživatelů konopí má studentka Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity jiný názor. „Mně přijde, že už to dávno měla být hotová věc. Myslím, že by to vedlo naopak k destigmatizaci, čím víc se o marihuaně bude mluvit, tím míň se jí lidé budou bát. Líbí se mi, že Piráti kladou důraz i na omezení užívání marihuany mladistvými a že upozorňují na potencionální rizika,“ popsala Pavla Heyduková.

S tímto názorem souhlasí Michailidu. „Regulovaný přístup ke konopí má bourat stereotypy o tom, že lidé užívající konopí v životě ničeho nedosáhnou, což vychází ze stigmatizace založené na válce proti drogám. Takové názory ale nejsou podložené žádnými výzkumy,“ argumentovala.

Důchodkyně Věra Suchánková s legalizací souhlasí pod jednou podmínkou. „Schválení zákona by mně nevadilo, ale jedině v případě, že by bylo omezené množství, ve kterém může každý marihuanu vlastnit a užívat. Je to kvůli tomu, aby se nikdo nemohl předávkovat nebo si jinak ublížit,“ zmínila.

Téměř současně s Českem předložilo návrh zákona na legalizaci konopí i Německo. „Pokud se nám povede regulovaný trh spustit společně s tím německým, bude to pro naši ekonomiku znamenat obrovské příležitosti v oblasti exportu,“ poznamenala členka Pirátů Klára Kocmanová.

Konopí je nejčastěji užívaná droga v Česku, přestože je její rekreační konzumace nezákonná. Od roku 2013 je povolené užívání pro léčebné účely. Držení menšího množství, než deset gramů se klasifikuje jako přestupek a držení většího množství jako trestný čin.

Další články o stisk online