Začíná sezóna přijímacích zkoušek na vysoké školy

Domácí

Začíná sezóna přijímacích zkoušek na vysoké školy
Uchazeči budou v sobotu psát první termín Národních srovnávacích zkoušek. Foto: Lucie Všianská

Brno - Zájemci o studium na vysoké škole po celé České republice se již připravují na první termín Národních srovnávacích zkoušek, které pro mnoho z nich představují jedinou možnost, jak se dostat na jejich vysněné školy. První termín zkoušek budou psát v sobotu desátého prosince. Začátkem prosince také měla Masarykova univerzita pořádat svou tradiční akci Testy studijních předpokladů nanečisto. Tu se však rozhodla odložit.

První termín Národních srovnávacích zkoušek společnosti Scio budou zájemci psát již tuto sobotu. Pro mnohé to tak odstartuje sezónu přijímacích zkoušek na vysoké školy. V Brně například tuto zkoušku vyžaduje Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity. Předměty, ze kterých si lidé budou moct sobotní zkoušku napsat budou základy společenských věd, obecné studijní předpoklady a všeobecné študijné předpoklady. Ty slouží pro uchazeče ze Slovenska a v Česku je uznává je několik fakult.

Podle vedoucí projektu Národních srovnávacích zkoušek Elišky Hloupé Sovové se na první termín přihlásilo přes čtyři tisíce studentů, mnoho z nich bude psát i více zkoušek v jednom dni. Oproti minulým letům je to mírný nárůst.

Lidé si při registrování na zkoušku mohou vybrat z prezenční verze, kterou Scio organizuje v několika městech v Česku i na Slovensku, ale z covidové doby zůstala i možnost psát zkoušku online. „Chceme zůstat připraveni na situaci, kdy by stále mohlo dojít k omezení prezenční účasti, zároveň máme uchazeče ze vzdálenějších míst, nebo uchazeče, kterým nevyhovuje psát zkoušku mezi ostatními. Možnost volby tedy považujeme za ideální řešení,“ řekla Eliška Hloupá Sovová.

Podle údajů Scia ale stejně převažují uchazeči, kteří se rozhodnou pro prezenční verzi, online volí pouze dvacet až třicet procent. Prezenční verzi zvolila také studentka Kateřina Lopaurová, která se hlásí na Fakultu sociálních studií. „Od kamarádů mám zkušenosti, že byli diskvalifikováni z online zkoušky třeba jen proto, že jim v pozadí na počítači vyskočilo samovolně nějaké okno. Počítač je v tomto ohledu jen další zdroj stresu navíc,“ svěřila se.

Kateřina si podobně jako ostatní uchazeči o studium na Fakultě sociálních studií může vybrat, zda chce psát obecné studijní předpoklady od společnosti Scio, nebo test studijních předpokladů vytvořený Masarykovou univerzitou. Právě k přípravě na test studijních předpokladů slouží tradiční akce TSP nanečisto, kterou pořádá Filozofická fakulta každoročně touto dobou. Letos se však prosincové akce uchazeči nedočkali.

„Rozhodli jsme se akci prozatím nepořádat, protože neumíme simulovat letošní podmínky skládání testů. O možnosti jejího konání však s týmem TSP stále vyjednáváme,“ uvedl Petr Sucháček, referent marketingu z Masarykovy univerzity. Podle jeho slov připadá v úvahu náhradní termín 7. ledna.

Další články o stisk online