Cenou Kresadlo boli odmenení dobrovoľníci z Juhomoravského kraja

Domácí

Cenou Kresadlo boli odmenení dobrovoľníci z Juhomoravského kraja
Ocenenie Kresadlo sa udeľuje v deviatich kategóriách. Foto: Matúš Maloveský
GALERIE collections

Brno - Ocenenie Kresadlo je udeľované významným dobrovoľníkom, ktorí robia neobvyklé veci nezištne pre druhých. Hlavným cieľom je oceniť prácu dobrovoľníkov, upozorniť na prínos ich aktivít a zviditeľniť ich príbehy nezištnej pomoci.

Tento rok bolo nominovaných štyridsaťštyri dobrovoľníkov a ocenenie bolo udeľované v deviatich kategóriách. Nominácie kandidátov mohla navrhovať široká verejnosť. „Dobrovoľníctvo je pilierom našej spoločnosti a Juhomoravskom kraji máme to šťastie, že máme tak veľa ľudí, ktorí sú ochotní dať svoj čas, zručnosti a energie pre dobro našich spoluobčanov,“ hovorí riaditeľ Maltézskej pomoci Andreas Weiser. Ocenenie predáva Juhomoravský kraj v spolupráci so štatutárnym mestom Brno, Maltézskou pomocou Brno a Juhomoravským dobrovoľníckym centrom. Jedná sa už o šiesty ročník ocenenia v Juhomoravskom kraji.

V kategórií dobrovoľníctvo v kultúre a umení ocenenie získal Jiří Čalkovský za svoju bádateľskú činnosť najmä v obci Podolí u Brna a vytvorenie vyše devätnásť tisíc fotokópií latinských a nemeckých dokumentov pre Moravský zemský archív v Brne.

Za kategóriu vzdelávacie a voľno časové aktivity cenu získala Nicol Maťáková, ktorá je súčasťou Saleziánskeho strediska mládeže Brno-Žabovřesky, ktoré sa snaží zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež. Nicol Maťáková získala cenu aj v kategórií divoká karta, v ktorej hlasovala verejnosť.

Libuše Fráňová ocenenie získala v kategórií sociálne služby. Nominovalo ju Chránené bývanie svätého Michaela za pomoc klientom s mentálnym postihnutím. Druhé ocenenie v kategórií sociálne služby bolo udelené Filipovi Pražákovi. Na ocenenie bol nominovaný spolkom RadoVan, ktorého je súčasťou takmer od jeho vzniku. Na expedícii v Rumunsku asistoval hendikepovaným a zúčastnil sa humanitárnej výpravy na Ukrajinu. „Dúfam že budúci rok nás bude ešte viac, pretože vidím že mladí do dobrovoľníctva chcú dávať viac úsilia,“ hovorí Pražák pri predávaní ceny.

Ocenenie za dobrovoľníctvo v zdravotníctve získala Renata Buršíková, ktorá sa venuje pomocnej činnosti pre Hospic v Rajhradě. Za environmentálne aktivity porota ocenila Adélu Salamonovú, ktorá spolupracuje s Greenpeace už takmer tri roky a je jednou z kľúčových dobrovoľníčok v Česku.

Tereza Hájková, ktorá bola ocenená za komunitné dobrovoľníctvo, sa zásadne podieľala na vzniku komunitnej skupiny rodín Lesný rodinný klub v Čertovej rokli. Vďaka Hájkovej na záhrade miestnej skautskej základne vzniklo bezpečné miesto pre deti a ich rodičov.

V poslednej kategórií humanitárna a rozvojová pomoc získal Bohumil Bradáč. Pracuje v brnianskom hospici svätej Alžbety a spolupracuje s českou pobočkou Mary’s Meals, ktorá celosvetovo zabezpečuje jedlo pre žiakov.

Slávnostným predávaním cien sprevádzal Aleš Zbořil, hudobne večer doplnil pesničkár Pavel Čadek spolu s tanečným vystúpením skupiny Hands Dance, ktorá spája počujúcich aj nepočujúcich tlmočníkov z Brna. O ocenených rozhodovala porota v zložení Jana Holomčík Leitnerová, členka Rady Juhomoravského kraja pre sociálnu a rodinnú politiku, Filip Chvátal, člen Rady mesta Brno pre participatívny rozpočet, zdravé mesto a prorodinnú politiku, Lucie Zarembová, držiteľka ceny Kresadlo 2022, Kateřina Petrášová, riaditeľka Juhomoravského dobrovoľníckeho centra a Petr Michálek, rektor Janáčkovej akadémie múzických umení.

 

 

Další články o stisk online