V kancelárii architekta vystavili diela Českej ceny za architektúru

Domácí

V kancelárii architekta vystavili diela Českej ceny za architektúru
Českú cenu za architektúru organizuje Česká komora architektov. Foto: Matúš Maloveský
GALERIE collections

Brno - Česká cena za architektúru je súťažná prehliadka, ktorú vyhlasuje Česká komora architektov. Tento rok sa víťaznou stavbou stala lávka v Litomyšli, brnianske nominácie sa do finále nedostali. Nominované diela sú predstavené na výstave v budove Kancelárie architekta mesta Brno.

Cieľom ceny je šíriť medzi verejnosťou povedomie o kvalitnej tvorbe skúsených aj začínajúcich architektov. Z 241 diel, ktoré nominovala sedemčlenná medzinárodná porota, sa do užšieho výberu dostalo tridsaťjeden diel. Z tých sa do finále dostalo šesť. „Porota oceňuje realizácie bez ohľadu na ich investičnú náročnosť, ale kladie dôraz na výnimočnosť odrážajúcu súčasné trendy, aj nadčasovosť založenú na miestnych skúsenostiach,“ vysvetľuje v tlačovej správe Jan Kasl, predseda Českej ceny za architektúru.

Hlavnú cenu ôsmeho ročníka získal Lukáš Ehl a Tomáš Koumar z ateliéru EHL & KOUMAR ARCHITEKTI v spolupráci s Ladislavom Dvořákom a Ladislavom Šaškom. Ocenenie získali za návrh lávky v Litomyšli. Lávka s výťahom a vyhliadkou nahradila pôvodný nadchod z osemdesiatych rokov a zaisťuje spojenie do centra mesta cez rušnú cestu. „Lávka v Litomyšli je pôsobivým príkladom tvorivej spolupráce architekta, inžiniera, umelca a obyvateľov mesta. Dobrý most je ako dobrý skutok v nevľúdnom svete,“ zhodnotila porota vo finálnej správe.

Medzi ďalšími finalistami sa ocitla napríklad rekonštrukcia historickej budovy bývalých jatiek v Ostrave, sídlo Kloboucká lesní alebo pamätník troch odbojov od ateliéru IXA v Lošanoch, ktorý získal cenu predsedu Senátu Parlamentu ČR.

Z dvoch nominácií brnianskych budov sa do finále nedostala ani jedna. Prvou nomináciou bol Mendelov skleník v Augustínskom opátstve. Skleník navrhol ateliér Chybik+Kristof architects, ktorý v minulosti navrhoval brnianske autobusové nádražie Zvonařka, priestory Mendelovho námestia alebo pripravovanú Novú Zbrojovku. Stavba vychádza z archívnych materiálov pôvodnej stavby a zachytáva pôdorys a orientáciu bývalého skleníka. „Systém sa skladá z niekoľkých typov stavebných prvkov od najväčších po najmenšie, ktoré dedia svoje vlastnosti podobne ako Mendelov hrach. Väčší počet prvkov nám umožnil vytvoriť jemnejšiu konštrukciu,“ približuje v tlačovej správe jeden z architektov Ondřej Chybík. Druhou nominovanou stavbou bol Air Square od ateliéru Kogaa. Jedná sa o mobilnú stavbu, ktorá na námestiach poskytuje tieň a zázemie pre verejnosť alebo vystúpenia.

Česká cena za architektúru nezahŕňa len estetickú a technickú kvalitu, ale predovšetkým kontext vzniku diela, jeho vzťah k okoliu a prínos pre spoločnosť. Hlavným cieľom tejto prehliadky je pokryť čo najširšie spektrum tvorby. Z tohto dôvodu sa jednotlivé diela nerozdeľujú do kategórií, ale udeľuje sa jedna hlavná cena. Podľa poroty by mala byť celospoločenským dialógom o tom, čo môže súčasná architektúra ponúknuť krajine, a nie súťažou. Do súťaže môže byť prihlásené dielo, ktoré vzniklo v priebehu posledných piatich rokov. V rámci ceny sa udeľujú aj ceny partnerov a ocenenia za výnimočný počin.

Prezentáciu diel môžu návštevníci navštíviť v Galérií! Vstupte v budove Kancelárie architekta mesta Brna. K výstave je pripravený katalóg a prebieha do 21. decembra 2023.

Další články o stisk online