Advokát o sporu s aeroliniemi: Cestující má horší výchozí pozici

Rozhovory

Advokát o sporu s aeroliniemi: Cestující má horší výchozí pozici
Petr Novák je samostatným advokátem. Foto: Archiv Petra Nováka

Brno - Petr Novák je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Po studiích pracoval v advokátních kancelářích, kde se zabýval mimo jiné vymáháním nároků z občanskoprávních a obchodněprávních vztahů. V současnosti působí jako samostatný advokát. V nedávné době se také věnoval sporu, o kterém jsme informovali 10. listopadu, v němž se cestující domáhali odškodného za zpožděný let. Pro Stisk promluvil právě o své zkušenosti s takovými soudními řízeními a o tom, jaké nástrahy v nich na žadatele kompenzací mohou čekat.

Jak vypadá takový spor s aerolinkou o náhradě za zpožděný let?

Vždy nejprve zašleme předžalobní výzvu. Někdy na ni společnosti reagují tak, že kompenzaci vyplatí, je-li ta žádost oprávněná. Často se ale zdráhají a trvají na tom, že ten nárok neexistuje. Pak tedy následuje žaloba a soud.

Čím se liší od jiných soudních řízení?

Tyto spory se řeší zpravidla na soudech podle místa vzniku škody. Nejčastěji tedy u Obvodního soudu pro Prahu 6, který řeší lety týkající se mezinárodního letiště Václava Havla v Praze Ruzyni. Cílem cestujících v nich je samozřejmě dokázat, že mají nárok na kompenzaci. Tedy v případě zpožděných letů zejména to, jak dlouhé ono zpoždění bylo.

Vědí lidé o možnosti vymáhat po aerolinkách peníze?

Ta informovanost by mohla být lepší. Nicméně v dnešní době existují společnosti, které se věnují přímo těmto sporům na ochranu cestujících. V jejich zájmu je toto povědomí zvyšovat, což se také v posledních letech děje. Pro ně je to důležité, protože je to byznys. Lepší informovanost znamená větší zisk.

Abych byl ale upřímný, i některé aerolinky své cestující dobře informují o vzniklých nárocích a snaží se je informovat o možnostech, jaké mají. Ale není to zcela běžná praxe. Na druhou stranu, některé letecké společnosti na tu nevědomost spoléhají.

Je totiž rozdíl zaplatit na kompenzacích deset tisíc, nebo milion. To by se jim to podnikání potom tolik nevyplatilo.

Když se vrátíme zpět ke konkrétním sporům. Jaké mají obě strany možnosti?

Pokud se jedná o zpožděný let, tak aerolinie často dokládají tzv. journey log, v češtině letový záznam. V něm jsou uvedená různá data o letu, včetně časových údajů, které ručně vyplňuje kapitán letadla a ručí za ně svým podpisem. Problém nastává tehdy, rozhoduje-li o nároku na kompenzaci například minuta. Nechci spekulovat, ale při vyplňování může dojít k chybě nebo může hrát roli i zájem společnosti.

Existují i další zdroje?

Ano, lze získat například údaje z letového provozu. Letiště uvádějí čas odletů a příletů. Jenže podle evropského nařízení je rozhodující čas otevření dveří, a ten většinou nikdo neměří. První nicméně předchází druhému a pokud je zpoždění už při přistání delší než tři hodiny, pak záleží ještě na důvodu jeho vzniku, aby mohl být cestující kompenzován.

Jaké máte pro cestující doporučení? Pořídit důkazy?

To je poměrně náročné. Měl jsem případ, kdy si cestující vyfotil hodinky ukazující aktuální čas, za nimiž byly zavřené dveře letadla. Ani to nemusí stačit, u fotografie lze však například zjistit, kdy byla pořízena.

Jakou roli hraje důvod zpoždění?

Kdyby to byl nějaký nezaviněný důvod, například počasí, je jasné, že za to aerolinie nemůže a není tedy nárok na vyplacení kompenzace.

Co když cestující ve sporu u obvodního soudu neuspěje?

Podle výše žalované částky se může odvolat. Pakliže se žalobou neuspěje ani u odvolacího soudu, tak má už jen pár možností, co dělat dál.

Jaké to jsou?

Za velmi specifických okolností je možné případ vzít k Nejvyššímu soudu, ale to je velmi omezená varianta. Poslední možností je Ústavní soud.

Vy jste byl u Ústavního soudu hned dvakrát...

Ano, protože v případech, kterým se věnuji, hrálo roli vnímání důkazů soudem. Jak jsem již vysvětloval na letovém záznamu. Cestující se v podstatě nemá, jak bránit. Je slabší stranou. A na to musí být pamatováno.

Co následuje poté, když Ústavní soud rozhodne?

Pokud Ústavní soud nalezne pochybení, tak zruší ta předchozí rozhodnutí. Případ se znovu projedná a obecné soudy pak přihlédnou právě k danému nálezu Ústavního soudu. Respektive měly by jednat v souladu s ním a přistoupit k důkazům s novým pohledem. A pak je to jednoduché, buď cestující spor vyhraje, nebo aerolinka dokáže, že nárok na kompenzaci skutečně nemá.

Další články o soud