Vztek nám pomáhá chránit si hranice, říká psychoterapeut

Domácí

Vztek nám pomáhá chránit si hranice, říká psychoterapeut

Brno - Vztek je emoce stejně jako radost, smutek, strach a stud. Většinou je vnímán a prožíván negativně, ale může být i pozitivní a produktivní, pokud se ho podaří dobře uchopit a najít k němu zdravý vztah. „Vztek je signál, že máme něco změnit. Nejdříve ho ale musíme pochopit, abychom překonali překážku,“ říká psycholog a psychoterapeut Jiří Ammer z organizace Spondea.

Domácí násilí je fyzické, psychické, sexuální nebo ekonomické týrání mezi blízkými lidmi, ke kterému dochází opakovaně. Za rok 2022 bylo nahlášeno 1086 případů domácího násilí, za první dva měsíce letošního roku pak 221 případů. Uvádí to na svém webu Bílý kruh bezpečí. Násilí je spojené s emocí vzteku. Nejen tomu se věnuje nezisková organizace Spondea v Brně. ,,V jednom z našich programů Chci ovládnout vztek pracujeme s lidmi, kteří se dopouštějí násilí na svých blízkých a velkou částí naší činnosti je právě práce se vztekem,‘‘ říká psycholog a psychoterapeut Jiří Ammer.

Nekontrolovatelný, nezvladatelný, nespoutaný. Přídavná jména, která nás napadnou, když se řekne vztek. ,,Vztek je fyziologická reakce našeho těla na nějakou situaci a má důvod, proč se objevuje. Může sloužit k tomu, aby nám pomohl ochránit naše hranice,‘‘ říká Ammer. Vztek bývá často vnímán a prožíván negativně, v některých případech je ale potřeba. ,,Když jsou naše lidské potřeby někým nebo něčím dlouhodobě mařeny, může být afekt vzteku a snaha o vzpouru vlastně jediným řešením. Za běžných situacích je ale zpravidla potřeba ho navenek vhodně dávkovat. Člověka, který mi křivdí, nemusím rovnou škrtit, i když se to v naší představě může nabízet. Můžu mu ale přiměřeně a vhodným způsobem naznačit, že bych to nejraději udělal a že mnou cloumá vztek,‘‘ říká lektor z katedry psychologie Masarykovy univerzity Miroslav Šipula.

Vzteku se nejde zbavit, ale jde s ním pracovat

Vztek patří přirozeně k člověku a nevzniká z ničeho nic. Často jde ruku v ruce s frustrací, zklamáním, strachem nebo křivdou. ,,Je velmi těžké se vztekem pracovat, pokud nenahlédneme na celý kontext, ve kterém se vztek odehrává. Se vztekem se pojí i další emoce a stavy, které nejsou hezké. Občas nám může vztek sloužit k tomu, abychom je dokázali zpracovat. Je proto důležité se dívat, co se děje vedle toho vzteku,‘‘ říká Ammer. Pro práci se vztekem je důležité pojmenování toho, odkud vztek pramení a neustálé poznávání sám sebe. ,,Může to být běh na dlouhou trať, možná i celoživotní. Vždy se můžeme dostat do nové situace, ve které se objeví dosud neznámé prožitky a reakce. V jejich reflexi mohou pomoci psychoterapie nebo různé sebepoznávací skupiny. Tím, že postupně reflektujeme většinu typických situací v životě, můžeme pravděpodobnost, že se objeví nový, neznámý stav hodně snížit,‘‘ říká Šipula.

Zvládání vzteku zdravým způsobem

Zvládnout vztek zdravě je způsob, který nepůsobí problémy dotyčnému ani jeho okolí. ,,Aby člověk mohl vyřešit své problémy se vztekem, musí si nejdřív připustit vztek jako nedílnou součást života. Nejde o to, aby člověk vůbec nepociťoval vztek. Je důležité poznat vnitřní příčiny vzteku, pocity a stavy, které mu předcházejí a naučit se s nimi pracovat,‘‘ uvádí ve své publikaci organizace Liga otevřených mužů.

Další články o stisk online