Čestný doktorát nedostane pětatřicetiletý, říká koordinátorka ceremonií a ocenění

Univerzita

Čestný doktorát nedostane pětatřicetiletý, říká koordinátorka ceremonií a ocenění
Profesoři Herbert Leon Kessler (vpravo) a Jeffrey Charles Alexander (vlevo) se stali nositeli čestné vědecké hodnosti doctor honoris causa Masarykovy univerzity. Foto: František Havíř

Brno - Řada nositelů čestné vědecké hodnosti doctor honoris causa Masarykovy univerzity se ve čtvrtek 26. října rozrostla o dvě nová jména. V oboru dějiny středověkého umění byl oceněn profesor Herbert Leon Kessler a v oboru sociologie profesor Jeffrey Charles Alexander. Koho a proč oceňovat? Jaká odpovědnost z ocenění pro profesory plyne? Problematiku udělování nejvyššího univerzitního ocenění přiblížila Stisku koordinátorka ceremonií a ocenění Masarykovy univerzity Tereza Dvořáková.

Ve čtvrtek 26. října Masarykova univerzita udělila dvěma profesorům hodnost doctor honoris causa. Čím je tato hodnost výjimečná?

Doctor honoris causa je nejvyšší univerzitní ocenění. Udělujeme ho významným mezinárodně uznávaným osobnostem, které na naší univerzitě pracovaly nebo pro ni něco udělaly a zároveň jsou vynikajícími akademiky s mezinárodním přesahem. Čestný titul doktor honoris causa udělujeme většinou starším dámám a pánům, kteří jsou špičkami ve svých oborech. Tímto titulem oceňujeme jejich celoživotní práci a to, jak moc si jich a jejich práce pro naši univerzitu vážíme. Je pro nás čest mít tyto mezinárodně uznávané osobnosti mezi našimi čestnými doktory.

Ocenění udělujete mezinárodně uznávaným osobnostem, je možné takto ocenit i české profesory?

Ano, mezi oceněnými máme samozřejmě i Čechy. Minulý rok jsme například udělili tuto čestnou vědeckou hodnost významnému chemikovi profesoru Ondřeji Křivánkovi. Většinou ji ale udělujeme zahraničním osobnostem. Můžeme ji udělit i Čechům s mezinárodním přesahem akademické práce na poli výzkumu. Důležitý je mezinárodní přesah.

Jak vypadá proces výběru kandidátů na udělení čestných doktorátů?

Jednotlivé fakulty zasílají své návrhy na Rektorát. Pak projdou poměrně dlouhým schvalovacím procesem, protože ocenění navrhuje fakulta, ale jedná se o celouniverzitní udělování. Na konci ho musí schválit Vědecká rada Masarykovy univerzity.

Jak často k výběru dochází? Pravidelně, nebo když se objeví zajímavý kandidát?

Žádnou pravidelnost ani kvóty nemáme. Obvykle nám fakulty doručí návrhy, které pak dáváme dohromady. Některé návrhy nám tady visí třeba rok, než se na ně dostane. Tuto čestnou vědeckou hodnost udělujeme maximálně dvakrát ročně, teď je to ve formě dvojdoktorátu. Maximálně to můžou být dva lidi na jaře a dva na podzim. Většinou je oceňujeme v dubnu a říjnu, naposledy ve čtvrtek. Ceremonie bývá dvakrát ročně, ale letos byla jenom teď v říjnu, protože jsme letos v březnu neměli žádné kandidáty, které by chtěla Vědecká rada a rektor podpořit.

Ve čtvrtek byli oceněni profesoři Herbert Leon Kessler a Jeffrey Charles Alexander, proč právě oni?

Profesor Kessler z Filozofické fakulty je osobností mezinárodního přesahu na poli dějin středověkého umění, návrh na jeho ocenění přišel z Centra ranně středověkých studií od profesora Folettiho. Profesor Alexander z Fakulty sociálních studií je velkým jménem na poli sociologie. Pan děkan Balík je hrdý, že ho máme mezi čestnými doktory na Fakultě sociálních studií, na sociologii zanechal poměrně výraznou stopu.

Jakou spojitost mají tito profesoři s univerzitou?

Spojitostí je opravdu hodně. Obávám se, že bych neřekla to nejpodstatnější. Můžete se podívat do brožurky, ve které je kompletní představení obou čestných doktorů.

Plyne pro profesory z této hodnosti odpovědnost či následky?

Ne, je to čestná vědecká hodnost. Neplynou z ní žádná práva ani povinnosti. Je to v naše největší medaile, ocenění za práci, kterou profesor vykonal. Když se zařadí po bok našich čestných doktorů, je to vyjádření, že s ním rádi spolupracujeme, že tady udělal něco důležitého, zanechal u nás stopu a že doufáme, že pro nás ještě něco udělá. Není to závazek, je to prohloubení vztahu s naší univerzitou.

Jak početné jsou aktuálně řady doctor honoris causa?

V současné době řady vlivem umírání dost řídnou. V záložce Čestné doktoráty na stránkách Masarykovy univerzity najdete všechny udělené čestné doktoráty, je jich kolem 130. Ocenění dostávají profesoři a profesorky v pokročilejším věku. Nestane se, že by fakulta předložila návrh na doktor honoris causa profesorovi, který má pětatřicet. Nemyslíme si, že si to už zaslouží. Chodí nám sem návrhy profesorů, kteří se narodili v roce 1945, 1948, 1950…

Další články o stisk online