Vlna dětí v modrých tričkách se žene Lužánkami

Domácí

Vlna dětí v modrých tričkách se žene Lužánkami
Děti ze sedmi škol běžely v modrých tričkách v Brně na podporu povědomí o autismu Foto: Alexandra Otřelová
GALERIE collections

Brno - Ku příležitosti světového dne povědomí o autismu se spojila organizace Za sklem, která pomáhá lidem s poruchou autistického spektra, s Fakultou sportovních studií Masarykovy univerzity a společně v parku Lužánky uspořádaly sportovní odpoledne pro děti. „Tato akce je součástí větší kampaně s názvem Česko běží modře, která navazuje na deset let trvající tradici Česko svítí modře, a koná se dnes v Praze na Letné. Tam je to tedy hlavně pro dospělé,“ vysvětluje Kateřina Valachová, ředitelka brněnské pobočky Za sklem. Všechny podobné události s modrým motivem vznikají s jediným cílem - podpořit ty, co se nachází na autistickém spektru a zvýšit povědomí o této vývojové poruše.

Připravit, pozor, start! Brněnským lužáneckým parkem se rozbíhá první skupinka pěti dětí se světle modrými tričky. Po asi šedesáti metrech se u oranžového kužele otáčí a utíkají ze všech sil zpátky. První z nich už probíhá červeno-bílou cílovou páskou. Vítěz se zadýchaně raduje a všichni, kdo postávají u dráhy hrdě tleskají. Ovace neustávají dokud se do cíle nedostane i poslední z běžců.

Poruchy autistického spektra (PAS)

Jedná se o vrozené postižení mozkových funkcí. Za PAS je zodpovědná doposud nepřesně specifikovaná mozková dysfunkce, která člověka handicapuje v porozumění okolnímu světu a způsobuje, že informace z okolního světa jsou chápány a vyhodnocovány odlišným způsobem.  V důsledku této kombinované dysfunkce je schopnost člověka s PAS adaptovat se na nároky běžného života výrazně snížená, chováním se pak dítě či dospělý člověk výrazně vyděluje ze svého okolí. Odlišnosti se projevují zejména v oblastech komunikace, sociální interakce a představivosti.

S některou z forem PAS se podle průzkumů narodí každé 36. dítě. V ČR žije přibližně 270 tisíc obyvatel na spektru autismu (cca 2,7 % populace). PSA jsou diagnostikovány častěji u chlapců, a to v poměru 4:1.

V parku hned za budovou střediska volného času pomohli dobrovolníci, téměř výhradně z řad studentů Masarykovy univerzity, sestavit několik stanovišť. Hned to první ctí název celé akce. Děti ze sedmi různých základních škol tady v modrých tričkách sprintují ve skupinkách po pěti k opodál postavenému kuželu, a pak zase zpátky. První vybíhají děti ze speciální školy Ibsenova. Jejich trochu neobratný běh je hlasitě povzbuzován učiteli i organizátory. „Dělej, dělej! To zvládneš!“ ozývá se od startovní čáry, která je zároveň cílovou rovinkou. Po doběhnutí se všichni soutěžící přesouvají ke stánku s medailemi, které získají všichni. Dnes totiž není hlavní vyhrát, ale zúčastnit se. „Smyslem našeho brněnského Česko běží modře dětská edice je, aby se tady setkávaly děti z běžných i speciálních škol, aby všichni sportovali společně a užili si den naplněný pohybem,“ popisuje cíl akce Valachová.

Kousek pod běžeckým stanovištěm stojí tmavě modrý stánek, kde se postupně schází hlouček dětí. Strkají a předhání se, aby se dostaly jako první k podlouhlému stolu, na kterém leží několik krabic. Každá krabice je naplněná něčím jiným. V jedné jsou nasypané kaštany v druhé rýže a v další zase těstoviny. Stánek mají na starosti dvě sociální pracovnice ze Za sklem - Jana Pilná a Jaroslava Petrjánošová. „Na našem stanovišti pomáháme rozvíjet smyslové schopnosti. Do krabic jsme nasypaly různé materiály a děti si je můžou osahat nebo v nich zkoušet něco najít,“ komentuje Petrjánošová. Všechny děti neskutečně baví prohrabovat se v krabicích a do každé z nich zarývají ruce téměř až po lokty.

Hledejte předměty v těstovinách
Hledejte předměty v těstovinách

Ostatní stanoviště se zaměřují především na rozvíjení motorických a pohybových schopností. Tady děti hází míčky na cíl, tam zase pochází překážkovou dráhu a na druhé straně prohazují obří šipky z pěnových tyčí cvičební obručí, která je zavěšená ne větvi stromu. Stanoviště vcelku nejsou nijak významně vybavena. Organizátoři zejména často využili cvičebních obručí, které na různých stanovištích slouží jako cíl, překážka nebo skákací panák. „Je to akce nulového rozpočtu,“ svěřuje se Tereza Možná, která je hlavní organizátorkou za Fakultu sociálních studií. „S organizací Za sklem jsme se poprvé setkali na konferenci na podporu osob s mentálním hendikepem, která se konala na podzim na Pedagogické fakultě. Tenkrát jsme se také bavili o tom, že v Praze se chystá běh v modré. V Brně žádná taková akce plánovaná nebyla. Řekli jsme si ale, že by bylo dobré něco zorganizovat, a tak jsme spojili své síly,“ pokračuje Možná.

Přesto, že letošní brněnský běh v modré má sloužit spíše jako zkušební ročník, zájem o něj byl vysoký. „Naše kapacita byla 120 dětí, ale ta se hned zaplnila. Během pár minut jsme museli vypínat registrace,“ říká Možná. A už po prvním ročníku má akce přívětivé ohlasy. „Myslím, že je to super akce. Děti to baví a organizátorům se povedlo všechna stanoviště vzhledem k okolnostem dostatečně dobře připravit,“ hodnotí Turková, učitelka z Mateřské a základní školy Štolcova, která slouží pro vzdělávání autistických dětí.

Další překážková dráha byla založená na balancování
Další překážková dráha byla založená na balancování Foto: Alexandra Otřelová

Po celý průběh akce se mezi dětmi mrštně pohybuje několik fotografů. Ať už děti běhají, odpalují raketou míček nebo přeskakují z jednoho plastového bloku na druhý, fotografové jsou jim neustále v patách. „Všechny fotky a videa odsud putují rovnou do Prahy na Letnou, takže se děti můžou toho velkého běhu účastnit alespoň na dálku,“ uvádí Valachová. Vzápětí na to také dodává, že zájemci můžou jejich organizaci a osoby s autismem podpořit příspěvkem na stránkách www.ceskobezivmodre.cz, nebo se na tomtéž webu můžou virtuálně zapojit do hlavního běhu a podpořit akci tímto způsobem.

Další články o běh