Ústavní soud vyhověl stížnosti otce. Dítě do ústavu nepůjde

Domácí

Ústavní soud vyhověl stížnosti otce. Dítě do ústavu nepůjde
Ústavní soud zrušil rozhodnutí o svěření péče nezletilého do ústavu. Foto: Kristýna Šmídová

Brno, České Budějovice - Rodiče jedenáctiletého chlapce se nedokázali dohodnout na jeho předávání, krajský soud proto nařídil umístit dítě do dětského diagnostického ústavu. Porušil tím však práva rodičů i dítěte. Ústavní soud v Brně toto rozhodnutí po podání ústavní stížnosti otce nezletilého zrušil.

Ústavní soud zrušil rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích z loňského roku, na který podal ústavní stížnost otec nezletilého dítěte Miroslav Ryba. Jeho jedenáctiletý syn měl být podle soudu umístěn do diagnostického ústavu, protože oba rodiče trvale nerespektovali soudní rozhodnutí a nebyli schopni se vzájemně domluvit a zajistit dítěti nekonfliktní prostředí.

Chlapec byl před čtyřmi lety pravomocně svěřený do péče matky, přesto však dlouhodobě zůstával v péči otce. Ústavní soud nejprve odložil svěření chlapce do ochranné výchovy, poté rozhodnutí poslat nezletilé dítě do ústavu úplně zrušil. Krajský soud podle něj pochybil, protože nejednal v nejlepším zájmu nezletilého a neusiloval ani o zlepšení vzájemné komunikace mezi rodiči a vztahů v rodině obecně. „V rozsudku krajského soudu byla porušena základní práva otce dítěte i nezletilého,“ sdělil soudce zpravodaj Josef Fiala.

Poslat dítě do diagnostického ústavu je až krajním řešením, protože odděluje dítě od svých rodičů. Podle opatrovníka dítěte by nejprve měly být zváženy mírnější řešení, například nařízení rodinné terapie, psychoterapie či asistovaného setkání. Soud by také měl přihlížet k přáním a postojům dítěte, což Krajský soud v Českých Budějovicích neudělal.

Ústavní soud nerozhodl o tom, do péče kterého z rodičů bude dítě svěřeno, zdůrazňuje ale, že krajský soud bude muset zkoumat nejlepší zájem dítěte a opatřit si vlastní vyjádření nezletilého i neutrální znalecký posudek.

Další články o Ústavní soud

Noc práva: Jak pracuje justice?

Ve středu v odpoledních a večerních hodinách se uskutečnil již pátý ročník festivalu Noc práva. Soudy a právní instituce se otevřely veřejnosti a přivítaly náv ...