Ústavní soud rozhodl, zamítnutí střídavé péče musí být zdůvodněno

Domácí

Ústavní soud rozhodl, zamítnutí střídavé péče musí být zdůvodněno
Ústavní soud se zabýval dalším nálezem o střídavé péči. Foto: Beata Dudová

Dva obecné soudy porušily právo na spravedlivý proces a výchovu dětí. Ústavní soud proto zrušil v úterý jejich rozsudky k žádosti o střídavou péči.

Brno – Soudcové Ústavního soudu vyhověli v úterý stížnosti otce nezletilého chlapce. Zrušili rozsudky Krajského soudu v Ostravě a Okresního soudu v Bruntále, které zamítly svěřit dítě do střídavé péče obou rodičů. Tyto nižší soudy tak porušily právo na spravedlivý proces a výchovu dětí. Podle Ústavního soudu totiž v tomto případě soudy dostatečně neprokázaly všechny překážky, které změně brání.

Šestiletého chlapce svěřil po rozchodu rodičů v roce 2019 Okresní soud v Bruntále do péče matky. Jeho otec, stěžovatel, poté požádal v roce 2020 o střídavou péči. Tomuto návrhu ale nevyhověl Okresní soud v Bruntále ani Krajský soud v Ostravě. „Podle těchto soudů nedošlo k takové změně, aby bylo potřeba péči měnit," vysvětlil soudce zpravodaj Tomáš Lichovník. Toto rozhodnutí potom soudy odůvodnily několika překážkami, například nízkým věkem dítěte, pracovním vytížením otce, špatnou komunikací mezi rodiči či významnou vzdáleností jejich bydlišť.

Rozhodnutí soudů, která nevyhoví rodiči žádajícímu o střídavou péči, musí být ale přesvědčivě odůvodněna. Ústavní soud prozkoumal překážky svěření chlapce do péče obou z rodičů a zjistil, že nejsou opodstatněné. Podle jeho rozhodnutí obecné soudy dostatečně neodůvodnily zamítnutí žádosti otce o střídavou péči, a proto brněnský soud jeho stížnosti vyhověl. Případ bude znovu řešit Okresní soud v Bruntále, který by měl rozhodnout podle Ústavního soudu.

Volba mezi péčí pouze jednoho z rodičů nebo střídavou péčí není čistě jen na obecných soudech. Díky různým přednostem střídavé péče by měly podle kritérií Ústavního soudu upřednostňovat obecné soudy právě ji. Případ tak patří k několika dalším nálezům o střídavé péči, které už Ústavní soud v minulosti řešil. Mezi ně patří například nález z roku 2019, kdy brněnský soud prohlásil, že hlavní by měl být v obdobných situacích nejlepší zájem dítěte.

Další články o ústavní soud