Materské školy bojujú s plnými kapacitami. V Brne vzniknú dve nové

Domácí

Materské školy bojujú s plnými kapacitami. V Brne vzniknú dve nové
Víťazný návrh základnej a materskej školy pražského štúdia XTOPIX. Škola bude postavená v Kralovom Poli, v časti Sadová. Foto: Archív XTOPIX

Brno - Radní mesta Brna dnes schválili investičný plán na vybudovanie dvoch nových materských škôl. Jedna z nich sa postaví v mestskej časti Maloměřice a Obřany a druhá v Kralovém Poli, ta bude súčasne aj základnou školou. Materské školy v Královom Poli majú plné kapacity a žiadosti od rodičov pribúda stále viac a viac.

Magistrát mesta Brna dnes schválil plán na vybudovanie dvoch nových materských škôl. V časti Maloměřice a Obřany bude mať škola kapacitu sto detí. V Kralovom Poli, v časti Sadová, sa má materská škola skladať z osemnástich tried základnej školy pre päťstoštyridsať školákov a päť tried materskej školy pre stodvadsaťpäť. Podľa radní pre oblasť školstva Ireny Matonohovej, by mala škôlka v Maloměricích vzniknúť v roku 2026 a škola Královom Poli v roku 2024. Konečnú výšku nákladov radní mesta Brna ešte nevedia. „To neviem ešte presne povedať. U Sadovej, si myslím, že pôjde o obrovské číslo,“ dodala Matonohová.

Radní schválili výstavbu nových materských škôl, lebo očakávajú nárast obyvateľstva v týchto lokalitách. V oboch častiach mesta sa pripravujú výstavby rodinných domov a bytov. V Kralovom Poli bude vybudovaných viac ako dvesto rodinných domov a takmer päťsto bytov. Odhadovaný nárast obyvateľstva v Kralovom Poli, v časti Sadová, je takmer sedemtisíc. V časti Maloměřice a Obřany vznikne približne šesťsto bytov pre tisíc dvesto obyvateľov.

„Dostatočná kapacita materských škôl je jednou z podmienok pre rozvoj mestských štvrtí. Brno sa snaží tieto problémy riešiť v predstihu, či skôr zaistiť aby nevznikli,“ povedala primátorka mesta Brna Markéta Vaňková.

Niekoľko materských škôl má v Kralovom Poli plné kapacity detí už teraz. „V priemere máme ročne voľných sedemnásť miest a viac ako sto žiadostí od rodičov,“ uviedla riaditeľka materskej školy Dobrovského Dáša Fiedlerová. Materská škola Herčíková má taktiež plnú škôlku. Podľa jej riaditeľky Ivany Müllerovej majú o päťdesiat percent viac žiadostí od rodičov ako voľných miest. Podľa učiteľky Radky Satrapovej, z materskej školy Božetěchová, majú plno. „Je potrebné aby sa stavali nové škôlky. Detí je veľa a stále ich pribúda,“ dodala Satrapová.

„Na návrh podoby školy v Královom Poli vrátane nového centrálneho verejného priestranstva a parku bola vypísaná súťaž, ktorú vyhrala spoločnosť XTOPIX architekti a consequence forma,“ vraví Matonohová. Súťaž začala v marci a skončila v auguste tohto roku. Zapojilo sa do nej osem návrhov.

Další články o Brno