Ústavní soud: Jestli byl hasič v pohotovosti, vykonával práci

Domácí

Ústavní soud: Jestli byl hasič v pohotovosti, vykonával práci
V případu bývalého hasiče bylo porušeno právo na odměnu a soudní ochranu. Foto: Runa Koblihová

Brno - Stížnosti bývalého letištního hasiče včera vyhověl Ústavní soud. Ten od svého bývalého zaměstnavatele společnosti Letiště Ostrava, a.s. požadoval proplacení nečerpaných přestávek v práci. Jeho práce zahrnovala i neustálou připravenost k zásahu. V případě požáru měl totiž povinnost zasáhnout nejpozději do tří minut i na nejvzdálenějším místě letiště, a to i v době přestávek na jídlo a oddech. „Předchozími rozhodnutími soudů bylo porušeno právo na spravedlivou odměnu za práci ve spojení s právem na soudní ochranu. Ústavní soud proto vyhověl stížnosti a předešlá rozhodnutí zrušil,“ uvedla soudkyně zpravodajka Kateřina Šimáčková.

Bývalý hasič pracoval na letišti téměř dvacet let, nakonec podal sám výpověď. Poté žádal o proplacení přestávek za poslední dva roky. Po tu dobu musel být také na pracovišti a akceschopný. Spor se u soudu vedl o právní podstatě přestávek na jídlo. Nejdřív uspěl u Krajského soudu v Ostravě. Ten rozhodl, že pokud musí zaměstnanec jíst, bez možnosti práci přerušit a nerušeně čerpat přestávku, jde v této době o výkon práce. Proto má za ni nárok na mzdu.

Poté však Nejvyšší soud rozhodoval v jiné věci, v níž hasiči u jiné společnosti nárok v podobné situaci nepřiznal. Proto následně soudy rozhodly, že i ostravskému hasiči za přestávky žádná odměna nenáleží. Zdůraznily to, že stěžovatel fakticky během přestávky nikdy nebyl povolán zasáhnout, není proto důvod ho za držení pohotovosti platit.

Ústavní soud včera oba rozsudky zrušil. Podle Šimáčkové je podstatou práva na spravedlivou odměnu, že za práci vždy náleží zaměstnancům odměna. Neobdržel-li zaměstnanec žádnou odměnu za práci, kterou odvedl, bylo by to protiústavní. Jestli měl hasič povinnost být přípraven zasáhnout i během přestávky, byl k dispozici a vykonával práci, kterou nemohl přerušit. Je tedy irelevantní, zda během přestávek došlo či nedošlo k potřebě zásahu.

„Postup Nejvyššího soudu, který vedl k vydání rozsudku, byl neústavní. Porušením práva na soudní ochranu byl i svévolný postup soudu v rozporu s ustáleným výkladem dané otázky Soudním dvorem, aniž by soud zahájil řízení o předběžné otázce,“ okomentovala soudkyně zpravodajka.

Ústavní soud proto konstatoval, že rozhodnutími soudů došlo k porušení základních práv bývalého hasiče, rozsudky zrušil a vrátil věc k dalšímu řízení. Úkolem soudů bude nyní především zjistit, jestli měl během přestávek příležitost odpočinout si, nebo musel být zaměstnavateli k dispozici.

Další články o stisk online