Bezpečný sex i spojování generací, na den podnikavosti dorazila stovka studentů

Domácí

Bezpečný sex i spojování generací, na den podnikavosti dorazila stovka studentů
Pořadatelé akci Den podnikavosti zorganizovali v podzemních prostorách Pedagogické fakulty. Foto: Karolína Lašáková Foto: Karolína Lašáková

Brno - Den podnikavosti a festival nápadů uspořádali ve středu organizátoři z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Studenti třetích ročníků oboru Sociální pedagogika a volný čas tak představili své autorské projekty. Jejich hlavním záměrem bylo poukázat na nedostatky ve společnosti, jako je například mezigenerační propast. Studenti proto ve svých projektech spojovali generaci seniorů, dětí z mateřské školy nebo vyučovali dospívající o sexuální identitě formou osobních rozhovorů.

 

REDAKTOR: Na středeční událost Den podnikavosti a festival nápadů dorazilo přes stovku studentů z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Právě tam organizátoři akci uspořádali.

 

LENKA GULOVÁ: Na Dni podnikavosti mohou studenti zažít nebo přihlásit se se svými nápady, vizemi, zrealizovanými projekty, anebo přijít jako posluchači a inspirovat se od ostatních. Je to příležitost pro ty, kteří jsou tvořiví, aby řekli: „jo, tohle se mi podařilo a byly to tyto a tyto kroky, které mi k tomu pomohly.“

 

REDAKTOR: Vysvětluje hlavní myšlenku akce členka pořadatelského týmu Lenka Gulová. Mezi návštěvníky, kteří se na Den podnikavosti přišly inspirovat byla i studentka prvního ročníku sociální pedagogiky a volného času Jana Kovaříková.

 

JANA KOVAŘÍKOVÁ: Přilákalo mě sem hlavně to, že jsou tu projekty studujících, kteří jsou v mém oboru výše, a to že tady budu projekty taky zpracovávat, že budu tvořit také.

 

REDAKTOR: Studenti třetího ročníku měli na Dni podnikavosti možnost své projekty odprezentovat. Jednou z nich byla i Veronika Máčková, která se s projektovým týmem rozhodla zaměřit na generaci seniorů a dětí z mateřské školy.

 

MÁČENKA: Hlavní myšlenkou projektu tvoříme pospolu je propojování generací. My vidíme tu strašnou mezigenerační propast, která v dnešní společnosti vzniká. Vlastně docházíme s dětmi z mateřské školy do domova pro seniory, kde spolu tvoříme, a snažíme se znova rozjet rozhovory, navázat nějaká nová přátelství.

 

REDAKTOR: Odlišnou cílovou skupinu si zvolil projektový tým Bitter Better. Jeho náplň a cíle objasňuje jeden ze členů týmu Miroslav Mahdal.

 

MIROSLAV MAHDAL: Naplní našeho projektu je to, že chodíme do škol a vyučujeme různé preventivní programy na téma sex a identita, návykové látky a závislosti. Naší hlavní myšlenkou bylo to, že jsme se snažili s nimi vytvořit nějaký vztah a že se o tom můžeme bavit velice otevřeně s plným respektem bez žádného odsuzování.

 

REDAKTOR: Podle Miroslava Mahdala je osobní přístup ze strany lektorů hlavním principem zlepšení účinnosti veškerých vzdělávacích programů. Pro rádio Stisk Karolína Lašáková

 

Další články o rádio stisk