Vedení Masarykovy Univerzity by měly doplnit dvě nové prorektorky

Univerzita

Vedení Masarykovy Univerzity by měly doplnit dvě nové prorektorky
Budova Rektorátu Masarykovy univerzity v Brně Foto: Filip Tomanek

Brno - Staronový rektor Masarykovy univerzity v Brně Martin Bareš chystá ve svém novém funkčním období změny v počtu členů nejužšího vedení. V novém akademickém roce plánuje zvýšit počet prorektorů opět na sedm.

Své druhé funkční období plánuje rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš, který na začátku dubna suveréně obhájil svůj mandát, zahájit se dvěma novými členkami prorektorského kolektivu. Novými prorektorkami by se měly stát Jana Fialová a Monika Jandová, které doposud na Masarykově univerzitě působily jako proděkanky.

Spolu s přidáním dvou nových pozic čeká prorektory i reorganizace jejich jednotlivých pracovních náplní. „Dlouhodobě zastávám názor, že by v řídicích orgánech Masarykovy univerzity měly mít větší zastoupení ženy. Tuto personální politiku se snažím uplatňovat například i ve Správní radě Masarykovy univerzity a věřím, že Akademický senát MU můj záměr podpoří. Od nových členek prorektorského týmu mám velká očekávání,“ uvedl rektor Bareš.

Kandidátky přicházejí z Lékařské a Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. První z nich je Jana Fialová. Ta měla doposud na lékařské fakultě funkci proděkanky pro záležitosti studentů. Už od začátku května je pověřena vedením prorektorského portfolia pro záležitosti studentů a vnější vztahy. Druhá uchazečka, Monika Jandová, byla na ekonomicko-správní fakultě proděkankou pro internacionalizaci. Její nová pracovní náplň na prorektorské pozici zahrnuje personální politiku, celoživotní vzdělávání a udržitelnost.

Výběr prorektorek zdůvodňuje univerzita jejich předpoklady z předchozího působení na univerzitě a výsledky na původních pozicích. „Snoubí v sobě dostatek zkušeností a odborných znalostí, disponují velkou obeznámeností s univerzitním prostředím a jeho specifiky, které obnáší samosprávná veřejná vysoká škola,“ uvedl pro Stisk mluvčí Masarykovy univerzity Radim Sajbot.

Jak zmiňuje vedení školy, vyrovnávat genderovou skladbu prorektorů je důležité hned z několika důvodů. Jednak rovnoměrné zastoupení mužů a žen zajistí rozmanitost myšlení a přístupů k řešení problémů, a jednak přináší řadu výhod na úrovní jak vnitřního, tak i vnějšího fungování instituce. „Společnost se tak stává bohatší. Podle studií je také dokázáno, že týmy s rovnoměrným zastoupením žen mají tendence být transparentnější, etičtější a zodpovědnější,“ doplnil své vyjádření mluvčí.

Obě kandidátky se prozatím nechtějí ke změně více vyjadřovat. V současné době předávají svá původní pracoviště a seznamují se s novými povinnostmi. Se svou reakcí čekají až na definitivní schválení. To musí potvrdit Akademický senát Masarykovy univerzity.

 

Další články o Masarykova univerzita