Rektorem Masarykovy univerzity bude znovu Martin Bareš

Domácí

Rektorem Masarykovy univerzity bude znovu Martin Bareš
Nově zvolený rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš. Foto: Martin Pavlík
GALERIE collections

Brno - Akademický senát Masarykovy univerzity dnes tajným hlasováním zvolil Martina Bareše rektorem podruhé v řadě. O funkci se ucházel jako jediný. Pro jeho zvolení byl potřeba souhlas nadpoloviční většiny všech členů Akademického senátu.

Pro nového rektora hlasovalo jednapadesát senátorů, čtyři byli proti. Volby se tak zúčastnili všichni. „Je to silný mandát. Vypovídá to něco o tom, jakým způsobem dosavadní rektor působil nejen dovnitř, ale i vně univerzity. Je také velmi pozitivně nakloněn ke spolupráci se studenty,“ zhodnotil volbu předseda studentské komory akademického senátu Masarykovy univerzity Daniel Jirků. Stávající rektor kandidoval na funkci jako jediný. „Martin Bareš se musel konfrontovat s Martinem Barešem, což bylo nové a jiné, než v minulosti," uvedl předseda volební komise Ivan Foletti.

Předseda studentské komory Akademického senátu Masarykovy univerzity Daniel Jirků.
Předseda studentské komory Akademického senátu Masarykovy univerzity Daniel Jirků. Foto: Martin Pavlík

Dlouhodobým cílem je podle Barešova programového prohlášení dostat Masarykovu univerzitu na první místo v ČR v mezinárodních žebříčcích. Mezi dalšími body je například podpora mezifakultních studijních programů nebo rekonstrukce kolejí a výstavba velkokapacitních budov v bohunickém kampuse.

Svůj program prezentoval i těsně před volbou v aule na Právnické fakultě, kde zároveň zmínil fungující rozpočty fakult nebo úspěchy v mezinárodních žebříčcích. „Velmi si vážím historicky nejlepšího umístění mezi pěti sty nejlepšími univerzitami na světe,“ uvedl Bareš. Před volbou měli členové Akademického senátu možnost položit doplňující otázky. V jedné z odpovědí představil složení stávajících prorektorů. Zmínil také jednání s dvěma dalšími prorektorkami, jejichž definitivní jména by, dle jeho slov, měl znát do dvou týdnů.

Martin Bareš

Vystudoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity a profiloval se jako neurolog. V letech 2003 až 2005 působil na univerzitě v Minnesotě za podpory Fulbrightova stipendia. V roce 2009 byl jmenován profesorem neurologie. Zaměřuje se na léčbu a výzkum neurodegenerativních nemocí nebo klinickou neurofyziologii. Funkci děkana Lékařské fakulty zastupoval v letech 2018 až 2019. Tentýž rok ho Akademický senát jmenoval rektorem. Od srpna 2021 je předsedou České konference rektorů.

Volbě kandidáta předcházela internetová diskuze v informačním systému univerzity. Mimo to Bareš odpovídal na otázky na veřejné debatě 23. března v Univerzitním kině Scala, kde zároveň představil svůj program. Hovořil také o krizích, které ovlivňují a ovlivňovaly chod univerzity během jeho mandátu, návratu farmaceutické fakulty a dotkl se také otázky financování vysokých škol. „Jsme první univerzitou, která nečeká na novelu školského zákona a navyšujeme doktorská stipendia na úroveň minimální mzdy,“ vysvětil Bareš na diskuzi v univerzitním kině.

Znovuzvolený rektor Masarykovy univerzity na předvolební debatě v Univerzitním kině Scala.
Znovuzvolený rektor Masarykovy univerzity na předvolební debatě v Univerzitním kině Scala. Foto: Martin Pavlík

Bareš před volbou zároveň pozitivně zhodnotil mezifakultní komunikaci. „Slibuji, že budu nadále ke správě univerzity přistupovat tak, aby fakulty nestály proti sobě, ale abychom byli společně jako Masarykova univerzita," sdělil Bareš. Nový rektor bude prostřednictvím ministra školství navržen ke jmenování prezidentovi republiky. Svůj druhý mandát začne Bareš vykonávat v září 2023 a skončí mu poslední den v srpnu 2027. Funkci rektora může podle Zákona o vysokých školách stejná osoba vykonávat pouze dvakrát za sebou.

O tomto tématu si můžete poslechnout i rozhlasovou zprávu z naší redakce.

Další články o univerzita