Studenty umění trápí časové přetížení, JAMU hledá řešení

Domácí

Studenty umění trápí časové přetížení, JAMU hledá řešení
Budova Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Foto: Veronika Hušková
Brno -

O studiu umění snila Anežka Pokorná již na základní škole. Po pár týdnech na brněnské Hudební fakultě Janáčkovy akademie múzických umění (JAMU) ji zaskočila časová náročnost programu. Týkala se zejména tvůrčích projektů, které jsou důležitou částí studia. „Škola po nás chce projekty, ale i dobré studijní výsledky v dalších oblastech studia. Čas, který věnujeme projektům, pak nestíháme věnovat ostatním předmětům,“ vysvětluje Pokorná.

Podle studijního řádu JAMU by měl jeden kredit odpovídat přibližně třiceti pracovním hodinám. Anežka Pokorná tvorbou projektu v rámci semináře za čtyři kredity až stonásobně převýšila stanovenou časovou dotaci. „Jsme si vědomi náročnosti studia, a proto v současné době intenzivně usilujeme o možnost zavedení třetí kategorie předmětů v Národních akreditačních standardech,“ reaguje místopředsedkyně Rady pro vnitřní hodnocení JAMU Silva Macková.

Nová kategorie by se měla týkat uměleckých projektů, které se po mnoha stránkách vymykají stanovení teoretické a praktické výuky.

S překročením limitů se setkává i studentka Divadelní fakulty JAMU Anna Červeňová „Na projektech a zkouškách časovou dotaci běžně přesahujeme. Večer často chodíme na vystoupení, protože se musíme v rámci oboru orientovat v momentální divadelní scéně a být schopní ji zpětně reflektovat,“ popisuje studentka herectví.

Náročnost studia připisuje vedení školy všestranné přípravě na uměleckou profesi. „Nechceme pro studenty vytvářet skleníkové prostředí, protože by pro některé mohl být náraz při střetu s profesní realitou příliš bolestný,“ vysvětlila Macková. Pedagogové se snaží hledat cesty v individuálním přístupu a otevřené diskusi se studenty.

Přetížení a stres má vliv na psychické i fyzické zdraví studentů. „Při studiu jste pořád v jednom kole, nestíháte se najíst, protože nestíháte doběhnout na hodinu. V generálkovém týdnu letošního projektu jsem téměř nespala,“ vzpomíná Pokorná.

Akademický stres je poměrně nový termín, který postihuje jak studenty uměleckých škol, tak studenty jiných univerzit. „Univerzity by měly usilovat o minimalizaci stresu, a to vzhledem k možnému negativnímu vlivu na kvalitu výuky,“ uvedla psycholožka Eva Sedláková.

Na zvládání stresu má studentům pomoct předmět od Poradenského centra JAMU. „Seminář se týká psychické a fyzické přípravy hudebníka. Má za úkol vést studenty k sebepéči o své duševní zdraví a zvládání trémy a stresu,“ uvedla odborná asistentka Poradenského centra JAMU Andrea Mikotová.

S problémem se setkávají i studenti dalších českých uměleckých škol. „Na FAMU a obecně v umění je časová vytíženost velkým tématem. Problémy řešíme otevřeným dialogem s pedagogy, kteří se nám snaží vyjít vstříc,“ uvedl student filmové produkce Vojtěch Kába.

 

Článek vznikl v předmětu Zpravodajství.

Další články o umění