Na lidi na spektru se člověk musí naladit. Mě to baví, říká studentka Alžběta Staňková

Domácí

Na lidi na spektru se člověk musí naladit. Mě to baví, říká studentka Alžběta Staňková
Studentka Alžběta Staňková, která poskytuje osobní asistenci v organizaci PASPOINT. Foto: z archivu Alžběty Staňkové

Brno - Alžběta Staňková, studentka logopedie na Masarykově univerzitě, přenesla své akademické zájmy do praxe tím, že se zapojila do dobrovolnických a následně i profesionálních aktivit v organizaci PASPOINT, zaměřené na podporu osob s autismem. Její příběh ilustruje přímý vliv osobního nasazení na zlepšení kvality života lidí s autismem a současně připomíná význam nadcházejícího Dne porozumění autismu, který se slaví 2. dubna.

Když Alžběta Staňková nastoupila do prvního ročníku na logopedii na Masarykově univerzitě, rozhodla se, že se chce v oboru rozvíjet i mimoškolně. „Mám jednu známou, která má Aspergerův syndrom. Známe se od malička, takže o autismus jsem se vždycky trochu zajímala,“ sdělila. Právě přes rodinu její známé se Alžběta dozvěděla o neziskové organizaci PASPOINT, která nabízí různé služby pro lidi s poruchou autistického spektra a jejich rodiny.

Alžběta Staňková (21)

Alžběta Staňková je studentka logopedie na Masarykově univerzitě, která svou akademickou cestu v roce 2022 rozšířila o praktické zkušenosti v oblasti pomoci lidem s autismem. Její cesta začala ve druhém semestru studia, kdy se rozhodla pro dobrovolnictví v organizaci PASPOINT. V rámci této činnosti se účastnila sportovních kroužků pro děti s autismem. Nyní v PASPOINTu pracuje jako osobní asistentka.

V druhém semestru studia se rozhodla zapojit do dobrovolné činnosti ve volnočasovém centru v PASPOINTu. Jednou týdně se účastnila sportovního kroužku pro děti s autismem. Každý z dobrovolníků vždy dostal na starost jedno z dětí, aby se všem dostalo individuálního přístupu. Hráli s nimi míčové hry, procházeli opičí dráhy a všeobecně jim pomáhali s pohybem. „Chodila jsem tam pravidelně, i když jsem jako dobrovolník neměla povinnost účastnit se každý týden. Kromě mě tam chodilo i spoustu studentů psychologie,“ dodala Alžběta.

„Ve spolupráci s Masarykovou univerzitou mají studenti vybraných oborů možnost využít některé z našich služeb jako praxi a získat tak kredity. Většinou se nám stane, že tu potom zůstanou ještě aspoň při studiu jako osobní asistenti,“ uvedl ředitel organizace PASPOINT Tomáš Dostál.

PASPOINT

PASPOINT je nezisková organizace založená v roce 2002 iniciativou rodičů a odborníků. Tato organizace se zaměřuje na podporu osob s poruchami autistického spektra v Jihomoravském kraji a je součástí celostátní organizace APLA. Cílem PASPOINTu je zkvalitnit život lidí s poruchou autistického spektra tím, že poskytuje systematickou a komplexní profesionální pomoc lidem s autismem. Aktivity organizace jsou navrženy tak, aby odpovídaly potřebám osob s autismem a jejich rodin, a zahrnují široké spektrum podpůrných služeb.

I Alžběta dostala po čtyřech měsících nabídku začít pracovat jako osobní asistentka. Když poprvé zahájila asistenci, musela si obstarat certifikát práce v sociálních službách. „Certifikát mi uhradil PASPOINT, kromě toho nám zprostředkovali i spoustu jiných školení přímo o autismu,“ řekla Alžběta. „Cítím větší psychickou pohodu, když asistenti rozumí dětem s autismem a nemusí jim rodiče vše vysvětlovat,“ popsala Anna Baloghová, která se svým synem využívá služeb PASPOINTu.

„Ze začátku jsem docházela pouze za jednou holčičkou, se kterou jsem měla chodit na kroužek keramiky. Později jsem chodila i k nim domů a něco jsme spolu vyráběli. Když už jsme se znali lépe, jezdili jsme spolu například i do aquaparku,“ vylíčila Alžběta průběh své první zkušenosti s osobní asistencí. Kvůli neustále se měnícímu rozvrhu hodin se mění i Alžbětiny časové možnosti a klienti, kterým může současně službu poskytovat. Od léta roku 2022, kdy s osobní asistencí poprvé začala, poskytla svou pomoc sedmi klientům.

Většina Alžbětiných klientů komunikuje převážně neverbálně. „Baví mě, že se na toho člověka musím naladit a odhadovat, jakým způsobem s ním mám komunikovat,“ vysvětlila. Lidé s poruchou autistického spektra jsou velmi různorodou skupinou a jejich projevy se mohou velmi odlišovat. „Například na táboře se sešel jeden chlapec s nadprůměrnou inteligencí, kterému vadí hlasité zvuky, s chlapcem, který nekomunikuje verbálně, má sníženou inteligenci a vydává hlasité zvuky,“ uvedla Alžběta příklady mezi lidmi na spektru.

V rámci asistenční služby Alžběta například vyzvedává děti ze školy, chodí s nimi na procházky, na hřiště nebo je doprovází na kroužky. Tuto službu v PASPOINTu kromě dětí využívají i dospělí lidé s poruchou autistického spektra, kdy jim asistenti pomáhají například s úklidem domácnosti či návštěvou lékaře. „Měla jsem zkušenost i s jednou dospělou klientkou, kterou jsem doprovázela domů ze stacionáře. Po cestě jsme se občas někde zastavili nebo jsme šli na procházku,“ popsala Alžběta své zkušenosti.

„Zhruba polovina našich klientů jsou dospělí lidé, pro ně kromě asistenční služby nabízíme například sociální rehabilitaci a terénní odlehčovací službu,“ uvedl Dostál. Tyto služby však pomáhají nejenom jedincům s autismem, ale i jejich rodinám. Anna Baloghová kromě asistence pro svého syna využívá i služeb psychologa. „Je super, že pan Konečný dříve dělal asistenta a až později psychologa, takže mám pocit, že mi opravdu rozumí. Když jsem měla v covidu špatné období, byl tak hodný, že mě navštívil a promluvil si se mnou u mě doma,“ objasnila.

Kromě pravidelných služeb se mohou klienti zúčastnit i vícedenních pobytů či příměstských táborů. „I v rámci výletů a táborů má jeden asistent vždy na starost pouze jednoho klienta, aby byl zajištěn individuální přístup,“ vysvětlila Alžběta. „Při realizaci výletů nebo letních aktivit zapojujeme hlavně dobrovolníky. Těch není nikdy dost, takže stále hledáme nové zájemce,“ řekl ředitel PASPOINTu Dostál.

V budoucnosti by se Alžběta chtěla zaměřit na logopedii v souvislosti s osobami na autistickém spektru. „Je to takový můj sen. Myslím si, že zkušenosti z osobní asistence bych u toho mohla využít, protože vím, jak to funguje přímo v rodinách a jak s nimi správně pracovat,“ vystihla Alžběta své plány do budoucna.

Přečtěte si i náš zítřejší rozhovor o životě na autistickém spektru, kde se dozvíte o osobních zkušenostech a výzvách jedince žijícího s touto diagnózou.

Další články o Brno