V Česku chýba zákon o sociálnom bývaní, odkazuje poslancom Ústavný súd

Domácí

V Česku chýba zákon o sociálnom bývaní, odkazuje poslancom Ústavný súd
Ústavní sudcovia dnes vo svojom rozhodnutí podotkli, že Česká republika potrebuje špeciálny zákon o sociálnom bývaní. Foto: Marek Bartonek

Brno - Ústavní sudcovia dnes vo svojom rozhodnutí poukázali na vážny nedostatok v Českých sociálnych zákonoch. V súčasnosti podľa nich v Českej republike neexistuje priame právo na bývanie. Neistota strechy nad hlavou by podľa nich mohla „ohroziť dôveru v demokratický právny štát.“

Pár nájomníkov v Olomouci vystriedal počas dlhoročného spolužitia aj s ich vnukom viacero obecných bytov. Po svojom treťom sťahovaní mali pocit, že ich mesto Olomouc pod falošným prísľubom väčšieho bytu schválne nasťahovalo do menšej domácnosti v podstatne horšom hygienickom a technickom stave. Rómsky pár sa preto rozhodol mesto zažalovať za udržiavanie segregácie. Krajský aj Najvyšší súd ich sťažnosti zamietli s tým, že nemajú subjektívne právo na bývanie. Na tieto rozsudky reagovali ústavnou sťažnosťou.

Sťažnosť dnes Ústavní sudcovia v Brne zamietli a dali za pravdu Krajskému a Najvyššiemu súdu. „Právo bývať či právo na primerané (sociálne) bývanie nemôže byť pred súdmi uplatnené priamo,“ uviedli v tlačovej správe. Obce a mestá podľa nich zo zákona majú zaistiť svojich občanov aj v otázkach bývania, na druhej strane však zákon túto povinnosť nijak nešpecifikuje a teda necháva na peknom úmysle a dobrovoľnej aktivite obcí. Obec má teda zaistiť obyvateľom v núdzi primeraný domov, ale obyvatelia nemajú právo súdiť sa s obcou v prípade, že ich v tomto smere zanedbá.

„Je tu proste medzera v práve. Nemáme zákon o sociálnom bývaní, ktorý by popisoval, za akých podmienok majú jednotlivci právo na pomoc pri zaistení bývania. Preto sme žalobcom nemohli vyhovieť,“ povedal médiám po vyhlásení rozsudku sudca Ústavného súdu David Uhlíř.

Na otázku, či smeruje od Ústavného súdu k zákonodarcom nejaká výčitka, sudca Uhlíř odpovedal: „Smeruje od nás zásadná výčitka. Česká republika sa medzinárodne zaviazala, že učiní kroky k tomu, aby bolo zaistené sociálne právo na bývanie. Učinila tak ale iba čiastočne, v oblasti finančnej pomoci.“ Sociálne dávky však podľa Ústavného súdu dostatočne nenapĺňajú právo na bývanie.

Právnu otázku sociálneho bývania v Českej republike a to, ako sa týka prípadu nájomníkov z Olomouca, sudca Uhlíř pre Stisk zhrnul v nasledovnej nahrávke.

 

Přílohy:

Další články o Brno