Aktualita: Armáda České republiky má nové vojáky

Domácí

Aktualita: Armáda České republiky má nové vojáky
Imatrikulační slib složilo nových tři sta třicet šest vojáků. Foto: Veronika Košťálová
GALERIE collections

Brno - Vojáci se dnes zavázali k plnění svých povinností při obraně naší země. Skládání vojenské přísahy studentů je tradiční součástí oslav státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu, které se uskutečnila před státní vlajkou České republiky. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnili představitelé státní správy, Ministerstva obrany, Armády ČR a rodinní příslušníci nových vojáků.

V rámci ceremoniálu byli finančně odměněni studenti, kteří dosáhli vynikajících výsledků během srpnové čtyřtýdenní základní přípravy, jejíž absolvování je nezbytnou podmínkou pro přijetí ke studiu na vojenské vysoké škole.

Rektorka Univerzity Obrany Zuzana Kročová ve svém projevu zmínila i probíhající válku na Ukrajině. „Vojenská přísaha vás zavazuje k naplnění nejvyšších vojenských a občanských hodnot, které můžou v krajním případě vést i k nasazení vlastního života. Podobně jak je tomu dnes v případě ukrajinských vojáků, kteří brání svobodu, nezávislost a územní celistvost své vlasti proti ruské agresi,“ pronesla.

Za občany Králova Pole veřejně poděkovala zdejší místostarostka Zuzana Olga Artimová. „Děkujeme, že se na vás jako na vojáky můžeme spolehnout,“ sdělila.

Vojenští studenti se po nastoupení řídí zákony a předpisy platnými pro průběh služby vojáků z povolání, plynou jim tedy povinnosti, ale především výhody. To je například plat při studiu nebo ubytování zdarma. Po absolvování studia slouží nový voják vlasti dvojnásobek doby svého studia.

„Válka se zrychluje a nároky na velitele i vojáky se zvyšují. Musíme se umět pohybovat v informačním kybernetickém prostoru stejně suverénně jako na zemi a ve vzduchu. Pracujeme na tom. Důkazem je akreditovaný program vojenské kybernetiky,“ uvedl brigádní generál Miroslav Feix.

Oproti minulému roku se snížil počet studentů, kteří složili imatrikulační slib o dvacet sedm procent. Vloni přísahalo věrnost České republice přes čtyři sta šedesát vojáků.

Další články o univerzita