Vzpomínková akce Křehká svoboda odkazovala na minulost a apelovala na budoucnost

Domácí

Vzpomínková akce Křehká svoboda odkazovala na minulost a apelovala na budoucnost
Diplomat Olexander Scherba při proslovu Foto: Anna Šimůnková
GALERIE collections

Brno - V předvečer 17. listopadu se na Právnické fakultě Masarykovy univerzity konala vzpomínková akce k připomenutí čtyřiatřicátého výročí pádu komunistické totality v Československu. Profesor Karel Skalický obdržel stříbrnou medaili za jeho významné zásluhy v exilovém boji. Diplomat Olexander Scherba vystoupil s aktuálním pohledem na téma svobody v ukrajinském kontextu a varoval před globálním nebezpečím spojeným s Putinovou politikou. Součástí vzpomínkové akce bylo připomenutí si Václava Havla. Scenárista a pedagog Petr Oslzlý se podělil o své vzpomínky na bývalého prezidenta. Varhanní koncert byl důstojným závěrem celé akce.

Křehkost svobody, motiv vzpomínkové události

Slavnostní shromáždění ve Velké aule Karla Engliše uváděl prorektor Masarykovy univerzity Jiří Hanuš, který vzpomínkovou událost pojmenoval „křehká svoboda“. Zdůraznil, že svoboda je náročná a křehká záležitost, kterou můžeme snadno ztratit, a tato myšlenka se stala motivem, který provází celý program. „Mělo by nás to povzbudit k tomu, abychom o tuto cennou hodnotu pečovali," dodal Hanuš.

Ve svém úvodním proslovu uvedl, že nejde jen o připomenutí si událostí studentské demonstrace 17. listopadu 1989, ale především o oslavu toho, co následovalo. „Od tohoto data se učíme, jak žít v demokratické, pluralitní společnosti, která jistě není bez problémů, ale je systémově zcela odlišná od předlistopadového, nedemokratického řádu, nebo by se spíše dalo říci neřádu,“ řekl ve svém proslovu prorektor.

V navazující časti úvodního projevu Natálie Antalové, předsedkyně Studentské komory Akademického senátu Masarykovy univerzity, zazněla další připomínka křehkosti svobody. „Přestože minulé úspěchy mohou dávat dojem, že svoboda je samozřejmostí. Události ve světě naznačují, že demokratické hodnoty jsou v ohrožení,“ řekla Antalová. Zdůraznila také význam kulturního dědictví a vzdělání jako klíčových prvků pro zachování hodnot i v dobách výzev a vyjádřila vděk všem, kteří bojují za demokratické hodnoty.

Udělení stříbrné medaile profesoru Karlu Skalickému

Ve vzácném okamžiku úvodního programu "Křehká svoboda" byla profesorovi Karlu Skalickému udělena Stříbrná medaile Masarykovy univerzity. Profesor Skalický je významnou postavou, která hrála klíčovou roli v udržování naděje během normalizačního období v Československu. Jeho knihy a akademické působení významně přispěly k budování hlubšího porozumění demokracii a občanské statečnosti. Profesor Skalický ve svém proslovu podotkl, že svoboda není pouze neomezenou schopností dělat cokoli, ale skrývá se v nasazení této schopnosti pro nějakou hodnotu. Profesor Skalický zdůraznil, že taková svoboda je křehká, neboť závisí na vytrvalosti a odhodlání jednotlivce. Na závěr vyslovil modlitbu a přání úspěchu Masarykově univerzitě.

Ukrajina jako morální a politická křižovatka lidstva

Na vzpomínkové události "Křehká svoboda" vystoupil ukrajinský diplomat Olexander Vasiljovič Scherba, který přinesl hluboký pohled do ukrajinské krize. Scherba působil jako diplomat řadu let ve Vídni, Německu nebo USA a o geopolitických souvislostech Ukrajiny napsal několik knih. Jeho slova však nebyla jen geopolitickým hodnocením, ale apelovala na morální rovinu, zdůrazňujíce boj mezi svobodou a totalitou, demokracií a autoritářstvím.

Olexander Vasiljovič Scherba se ve velmi osobním a silném projevu hluboce dotkl období po 24. únoru 2022, které označil za dobu, kdy na Ukrajinu dorazilo „tsunami zla“. Zdůraznil, že pro Ukrajince byla největší tragédií skutečnost, že jejich svoboda a víra se přes noc rozplynuly v masakru uprostřed Evropy. „Ukrajina je jasným důkazem toho, jak křehká může demokracie být,“ prohlásil Scherba s hlubokým zármutkem v hlase.

Dále se Olexander Scherba zaměřil na klíčovou roli Vladimira Putina v konfliktu, kterého jasně identifikoval jako globální hrozbu. S varováním představil ukrajinský konflikt jako pouhou součást mnohem většího plánu a poukázal na riziko možné opakující se Jaltské konference . Scherba zdůraznil naléhavou potřebu podpory Západu pro Ukrajinu. Svůj projev zakončil mírovým výrokem prezidenta Zelenského, že jedině svět založený na pravidlech demokracie bude bezpečný.

Proslov byl silným emotivním zážitkem. „Velmi poutavé bylo poslechnout si názory diplomata s bohatými zkušenostmi v ukrajinské politice, jehož odborný pohled byl zároveň silně provázán osobními emocemi. Ty jsou bezesporu klíčové v tak obtížné situaci pro Ukrajince. Tato perspektiva mi rozhodně pomohla lépe porozumět tomuto konfliktu," uvádí Tereza, studentka Mezinárodních vztahů.

Vzpomínání na Václava Havla

Na závěr vzpomínkové akce vystoupil s dojemnými slovy Petr Oslzlý, divadelní tvůrce, pedagog a bývalý rektor Janáčkovy akademie múzických umění Petr Oslzlý, který vzpomínal na bývalého prezidenta Václava Havla. Oslzlý byl v listopadu 1989 jedním z iniciátorů divadelní stávky a zakladatelem Občanského fóra. Havla přivedl zájem o Divadlo Husa na provázku k napsání hry, kterou Oslzlý podepsal. Právě hra s názvem “Zítra to spustíme" byla důležitým momentem jejich spolupráce, která se stala nejen uměleckým spojením, ale i politickým gestem. Hru uvedli právě i 17. listopadu 1989, kdy divadla včetně Husy na provázku zahájila stávku navazující na události sametové revoluce.

Petr Oslzlý zakončil svou vzpomínku slovy, že věřil Václavu Havlovi v minulosti a věří mu dodnes. „Václav věděl, co říká, a uměl výborně věci reflektovat a analyzovat,“ říká Oslzlý. Havlův výrok o vítězství pravdy a lásky nad lží a nenávistí zůstává pro Oslzlého klíčovým poselstvím, které Václav Havel vnesl do světa. „Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Doufejme, že budou vítězit, i když nezvítězí úplně. To by bylo proti lidské nátuře,“ uzavřel Petr Oslzlý.

Další články o Den boje za svobodu a demokracii

Komentář k 17. listopadu: Slavit nebo protestovat?

Den boje za svobodu a demokracii, který připadá na 17. listopadu, je od počátku nejvíce oslavovaným státním svátkem u nás. Je ovšem v dnešní době plné krizí stá ...