K zmene pohlavia treba stále operáciu, rozhodol Ústavný súd

Domácí

K zmene pohlavia treba stále operáciu, rozhodol Ústavný súd
Ústavní soud v Brně. Foto: Karolína Kiripolská

Brno - Česká republika bude naďalej rozdeľovať v rodnom čísle mužov a žený tým, že ženám k číslu pridajú päťdesiat. Ústavný súd vo štvrtok zamietol návrh na zrušenie tohto rozdeľovania. Ľudia, ktorí sa identifikujú ako nebinárni budú musieť naďalej používať rodné číslo, ktoré dostali pri narodení alebo musia podstúpiť operáciu.

Ústavný súd vo štvrtok rozhodol, že operácia naďalej zostane nevyhnutnou podmienkou k úradnej zmene pohlavia. Osem z pätnástich sudcov Ústavného súdu zamietlo zavedenie neutrálneho rodného čísla.

Odôvodnili to tým, že by sa to mohlo stať prvým krokom k legitimizácii tretieho pohlavia. “Podstatným spôsobom by sa rozvoľnili pravidlá pre zmenu pohlavia z mužského na ženské a zo ženského na mužské,” povedala sudkyňa spravodajka Milada Tomková.

Chaos v štátnej správe

Súd vyvodil, že neexistuje taká pozitívna povinnosť štátu, ktorá by mala na základe subjektívne vnímanej pohlavnej identity zaviesť neutrálne alebo tretie pohlavie.

"Bola by to zmena paradigmy, veľká spoločenská zmena, ktorá by sa týkala života všetkých obyvateľov. Ústavný súd nedopustil takú politizáciu svojho rozhodovania a domnieva sa, že je to úloha celospoločenskej a odbornej diskusie," spomenula Tomková.

Podľa súdu rozhodnutia o gendrovej neutralite majú robiť politici či zákonodárcovia vo svojom rozhodovaní o zákonoch v Parlamente.

Právne či evidenčné agendy v Česku sú založené na rozlišovaní pohlaví na mužské a ženské.

"Je to otázka zdravotníctva, sociálneho zabezpečenia, evidencie obyvateľstva. Ak by sme jedným zásahom do rodného čísla privodili nutnosť zriadiť neutrálne pohlavie, potom by to znamenalo nutne premietnuť tento fakt do právneho poriadku Českej republiky. Bez toho by vznikol chaos," skonštatovala Tomková.

Bez operácie úrad nemôže zmeniť pohlavie

Súd konal na podnet navrhovateľa, ktorý sa narodil ako muž, ale necíti sa byť ani mužom, ani ženou. Sám seba považuje za osobu s neutrálnym pohlavím. Dožadoval sa zrušenia rozdelenia zvýšenia dvojčíslic vyjadrujúcich mesiac narodenia u žien o päťdesiat.

Sám si chcel zmeniť svoje rodného čísla na neutrálne alebo ženské. Ministerstvo vnútra mu to vtedy nepovolilo, pretože nepodstúpil operáciu a procesy na zmenu pohlavia.

Podľa súčasného zákonníka zmena pohlavia nastáva až po chirurgickom zásahu, pri ktorom sa znemožnia reprodukčné funkcie človeka a zmenia pohlavné orgány.

Životnú cestu človeka určujú pohlavné znaky

“Neutrálne rodné číslo by mi pomohlo k tomu, aby som mohol byť sám sebou. V občianskom preukaze aj vo všetkých lekárskych záznamoch som zapísaný ako žena, aj keď sa ako žena necítim,” uviedol Theo. Theo sa identifikuje ako nebinárny človek, avšak svojmu širšiemu okoliu sa ešte nepriznal, preto si praje zostať takouto formou v utajení.

Nebinárny ľudia či ľudia z queer komunity majú častokrát strach povedať svojmu okoliu, kto naozaj sú. U ostatných ľudí sa stretávajú s nepochopením, odsudzením či predsudkami. “Doba, kedy sa deti pri narodení delili na chlapcov a dievčatá podľa genitálií je dávno preč. Už nežijeme v časoch, kedy by sme podľa pohlavných znakov mali určovať životnú cestu ľudí,” doplnil Theo.

Kanade, Spojených štátoch či Nemecku je tretie pohlavie už súčasť spoločnosti. “Rodné čísla rozdelené podľa pohlaví sú iba zbytočným pozostatkom,” ukončil Theo.

“Aj keď to súd neschválil, je skvelé, že sa to dostalo aspoň na súd a rozvírila sa verejná diskusia. Česko je krok vpred oproti Slovensku,” povedala slovenská študentka Kamila Kurtišová.

 

Další články o stisk online