Učíme muže a ženy ve vězení psát do médií

Vězni píší

Prezentované články v této rubrice jsou výstupy pilotního korespondenčního kurzu základů žurnalistiky Jak napsat příběh pro média pro ženy a muže ve vězení. Garantem kurzu je Katedra mediálních studií a žurnalistiky Masarykovy univerzity v Brně. Partnerem projektu je Občanské sdružení Za branou, z.s.

Další články o vězni píší