Studenti Masarykovy univerzity v Brně si mohou do konce listopadu zažádat o ubytovací stipendium

Univerzita

Studenti Masarykovy univerzity v Brně si mohou do konce listopadu zažádat o ubytovací stipendium
Ilustrační foto. Foto: Veronika Vindyšová

Brno - Do konce listopadu mohou studenti zažádat o ubytovací stipendium. Platí to pro ty, kteří nemají trvalé bydliště v okresu Brno-město. O příspěvek se zájemci můžou přihlásit v Informačním systému Masarykovy univerzity v sekci Stipendium. Tam je také možné zjistit, jestli studenti splňují podmínky pro jeho přiznání.

 

„V tomto roce rozdělíme mezi studující na ubytovací stipendia takřka 101 milionů korun. Tento příspěvek se rozpočítá mezi oprávněné žadatele o toto stipendium ve dvou obdobích – jarním a podzimním, proto jeho přesná výše ještě není známa. Ale dlouhodobě se pohybuje okolo 3100 korun na studenta,“ udává bližší informace k výši stipendia a jeho rozdělení mluvčí Masarykovy univerzity v Brně Radim Sajbot.

O ubytovací příspěvek mohou žádat studenti, kteří nepřekročili standardní dobu studia, nemají trvalé bydliště v okresu Brno-město a v určeném období potvrdili splnění těchto podmínek v Informačním systému MU. Právě nepotvrzení podmínek v Informačním systému může být důvodem nezískání stipendia, jak popisuje ve své výpovědi student Masarykovi univerzity Matěj Kohoutek: „Já žádám o ubytovací stipendium každý semestr, teda s tím, že párkrát jsem na to zapomněl, což vždycky zamrzí. Nepokryje mi to ani jeden nájem, ani zdaleka, ale i tak je to takový příjemný příspěvek do studentského života.“

Na ubytovací stipendium nemají nárok také studenti bakalářského programu, kteří byli zapsáni ke studiu dříve na jiné vysoké škole. Ten vznikne až v prvním navazujícím magisterském studiu. Stejné podmínky pak platí právě u magisterského studia.

Pro Rádio Stisk, Veronika Vindyšová.

 

Další články o rádio stisk